Naučni / stručni rad

Struktura i format naučnog sažetka

 

Za konferenciju se mogu predati radovi koji nisu objavljeni ili izlagani na bilo kojoj akademskoj konferenciji.

Zvanični jezici NTS konferencije su bosanski i engleski. Sažetak se dostavljaju napisan na oba jezika. Sažetci moraju da prate teme i zahtjeve formata konferencije. Neophodno je ispod naslova navesti sesiju kojoj sažetak pripada.

Veličina sažetka je ograničena na 350 riječi, uključujući naslov, ime autora i naziv pridružene institucije autora. Jedan sažetak ograničen je na jednog autora (prvog autora) i najviše na pet koautora. Jedan učesnik  može biti prvi autor i jedan od koautora na dva različita sažetka.

Sažetak je strukturiran na sljedeći način: Cilj i svrha, metode, rezultati i zaključak. Naučni sažetak ne smije imate tabele, slike, grafičke figure ili reference.

 

 Naslov

(Naslov, TNR pt. 12, bold, single space)

SESIJA

Prezime i ime autora1,2

(TNR pt.10, single space)

 

1 Naziv afilijacije prve institucije, Država, Grad

(TNR pt.10, Italic single space)

 

CILJ I SVRHA

(TNR pt.11, Bold, single space)

Molimo vas da objasnite potrebu za istraživanjem, definišete poznato o temi i definišete ciljeve i hipoteze istraživanja (ukoliko postoje).

(TNR pt.11, single space)

METODE

(TNR pt.11, Bold, single space)

Molimo vas da precizirate: veličinu uzorka kao i njegove specifičnosti koje uključuju dob i spolnu strukturu. Vrstu istraživačke procedure i eksperimentalni pristup (ukoliko ga je bilo). Statističke metode korištene za analizu rezultata.

(TNR pt.11, single space)

REZULTATI

(TNR pt.11, Bold, single space)

Trajanje istraživanja i dugoročno praćenje (ukoliko je rađeno). Glavne rezultate istraživanja, rezultate po grupama u vidu procjene veličine učinka i njegovu preciznost (npr. 95% intervala pouzdanosti). Za rezultate nominalne skale preporučljivo je da rezultate prikažete u apsolutnim i relativnim pokazateljima.

(TNR pt.11, single space)

ZAKLJUČAK

(TNR pt.11, Bold, single space)

Interpretacija zaključaka u skladu sa rezultatima objašnjavajući pozitivne i negativne ishode uz razmatranje drugih relevantnih istraživačkih dokaza.

(TNR pt.11, single space)

 

E-mail autora: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.;  trećiautor@trećiautor.com 

(TNR pt.10, single space)

 

 

Naučni sažeci se moraju dostaviti najkasnije do 25. oktobra 2021. godine.

 

Sažeci koji po završetku postupka recenziranja budu prihvaćeni, biti će objavljeni u knjizi sažetaka konferencije NTS 2021. Autori će imati mogućnost besplatnog objavljivanja cjelovitog naučnog rada u naučnom časopisu Homosporticus (ISSN 1512-8822, eISSN 1840-4324) koji objavljuje Fakultet sporta i tjelesnog odgoja.

 

Dostavljanje sažetka

 

Pripremljeni načni sažetak slati na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Autori će dobiti e-mail kojim se potvrđuje prijem sažetka kao i opis uputa procesa recenziranja. Postupak slanja i recenzije sažetaka je besplatan. Autori koji dostave sažetke u predviđenom roku će biti obaviješteni o rezultatima recenzije i prihvatanju sažetka za publiciranje najkasnije do 1. decembra 2021. godine.

 

Molimo vas da koristite šablon za izradu sažetka. – link

Cijena kotizacije za objavljivanje: 60 € po sažetku

Načini plaćanja: Molimo pogledajte upute: link

 

Dostavljanje naučnog članka za objavu u časopisu Homosporticus

 

Prilikom prihvatanja naučnog sažetka autori će biti obaviješteni o mogućosti publiciranja kompletnog naučnog članka u skladu sa temama i sadržajem.

 

Sadržaj i tehnička priprema naučnog članka vrši se u skladu sa uputama za autore. Sve informacije dostupne na:  https://homosporticus.ba/author-guidelines/

 

Naučni članak pripremljen prema uputama autori dostavljaju slanjem direktno uredničkom odboru na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Naučni članci ulaze u proces recenzije za objavu u decembarskom izdanju 2021 (Volume 23, Issue 2) ili u junskom izdanju 2022 (Volume 24, Issue 1).