Javne nabavke

JAVNE NABAVKE

1.  Odluka o izmjeni plana nabavki     
2.  Izmjena plana javnih nabavki    
3.  Odluka o usvajanju plana javnih nabavki za 2017 godinu       
4.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - ski oprema    
5.   Odluka o utvrđivanju plana javnih nabavki UNSA    
6.   Pravilnik o postupku direktnog sporazuma    
7.   Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - planinarstvo    
8.  Odluka o zaključenju direktnog sporazuma-ves masina    
9.   Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - avio karte    
10.   Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma    

11. 

 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - sitni inventar    
12.   Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Osiguranje    
13.  Poziv za dostavljanje ponuda - Hotelski smještaj   13.07.2017.   
14.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača   19.07.2017.  
 15.   Plan javnih nabavki za 2018. godinu    
 16.   Plan javnih nabavki za 2019. godinu    
17.  Realizacija javne nabavke - Amfiteatar    

18.  Dopuna javnih nabavki I    
19.  Dopuna javnih nabavki II    
 20.   Dopuna javnih nabavki III    
21.   Plan javnih nabavki za 2021 godinu    
22.   Poslovnik o radi komisije za javne nabavke    
 23.   Odluka_01_1072_21    
 24.  Odluka_01_1073_21    
 25.  Odluka_01_1223_21    
 26.  Odluka_01_1226_21    
 27.  Odluka_01_1071_21    
 28.  Odluka_01_1277_21    
 29.  Odluka_01_1278_21    
 30.  Odluka_01_1285_21    
 31.   Odluka_01_1286_21      
 32.   Odluka_01_1287_21      
 33.   Odluka_01_1288_21      
 34.  Odluka_01_1452_21    
 35.  Odluka_01_1453_21    
 36.   Odluka_01_1454_21    
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Mix novosti

Opšte novosti
JEDNODNEVNI IZLET NA TREBEVIĆ

JEDNODNEVNI IZLET NA TREBEVIĆVrh Trebevića 1627 mn v U sklopu redovne nastave iz predmeta Planinars

Nove uplatnice budžetskih organizacija

Kompletan izgled i brojeve budžetskih organizacija možete pogledati na linkovima ispod Uplate_I_cik

Erasmus+ Student Mobility

Dragi studenti, U sklopu Erasmus+ programa Mobilnost nastavnika i studenata, potpisan je Među-insti

Obavijest za studente IV godine

- OBAVJEŠTENJE - Poštovani studenti,Ovim putem obavještavamo studente IV godine, da će se nastava i

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima