Javne nabavke

JAVNE NABAVKE

1.  Odluka o izmjeni plana nabavki     
2.  Izmjena plana javnih nabavki    
3.  Odluka o usvajanju plana javnih nabavki za 2017 godinu       
4.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - ski oprema    
5.   Odluka o utvrđivanju plana javnih nabavki UNSA    
6.   Pravilnik o postupku direktnog sporazuma    
7.   Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - planinarstvo    
8.  Odluka o zaključenju direktnog sporazuma-ves masina    
9.   Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - avio karte    
10.   Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma    

11. 

 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - sitni inventar    
12.   Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Osiguranje    
13.  Poziv za dostavljanje ponuda - Hotelski smještaj   13.07.2017.   
14.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača   19.07.2017.  
 15.   Plan javnih nabavki za 2018. godinu    
 16.   Plan javnih nabavki za 2019. godinu    
17.  Realizacija javne nabavke - Amfiteatar    

18.  Dopuna javnih nabavki I    
19.  Dopuna javnih nabavki II    
 20.   Dopuna javnih nabavki III    
21.   Plan javnih nabavki za 2021 godinu    
22.   Poslovnik o radi komisije za javne nabavke    
 23.   Odluka_01_1072_21    
 24.  Odluka_01_1073_21    
 25.  Odluka_01_1223_21    
 26.  Odluka_01_1226_21    
 27.  Odluka_01_1071_21    
 28.  Odluka_01_1277_21    
 29.  Odluka_01_1278_21    
 30.  Odluka_01_1285_21    
 31.   Odluka_01_1286_21      
 32.   Odluka_01_1287_21      
 33.   Odluka_01_1288_21      
 34.  Odluka_01_1452_21    
 35.  Odluka_01_1453_21    
 36.   Odluka_01_1454_21    
37.  Odluka_01_1512_21    
38.   Odluka_01_1523_21    
39.   Odluka_01_1607_21    
40.   Odluka_01_1876_21    
41.   Odluka_01_1877_21    
42.   Odluka_01_1878_21    
43.   Odluka_01_1909_21    
44.   Odluka_01_1918_21    
45.   Odluka_01_1919_21    
46.   Odluka_01_1910_21      
         
         
         

Mix novosti

Opšte novosti
Konačna ranga lista 2021/2022

Konačnu rang listu možete pogledati ovdje

UPIS I Godina

Ugovor o studiranju Ovdje Ugovor za studiranje Ovdje Uplatnice Ovdje

Obavještenje o „staff weeku“ Univerzitet u Leonu

Obavještenje o „staff weeku“ Univerzitet u Leonu, Španija međunarodna razmjena i trening osoblja UNS

UPIS - Važni datumi

Važni datumi vezani za upis u prvu godinu studija u studijskoj 2021/2022. godin PRVI CIKLUS, INTEGR

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima