Obavještenje o „staff weeku“ Univerzitet u Leonu

Datum kreiranja 13 Juli 2021

Obavještenje o „staff weeku“ Univerzitet u Leonu, Španija međunarodna razmjena i trening osoblja UNSA/FASTO u okviru Erasmus+ programa KA107 za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji u period 05.-09. juli 2021. godine.
U navedenom periodu, nastavno i nenastavno osoblje Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja u Univerziteta u Sarajevu, je implementiralo navedeni trening program na Univerzitetu Leon u Španiji. Naime, osoblje FASTO Dženeta Arnautović (šef službe finansija), Ass. Denis Čaušević, Dr.sci. i Mr.sci. Slobodan Klačar (stručni saradnik za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta) zajedno sa ostalim kolegama sa drugih organizacionih jedinica UNSA. Cilj ovog programa je bio jačanje internacionliazcije i kolaboracije navedenih Univerztieta/Fakulteta u nastavno-naučnom i administrativnom kontekstu. Formalnu agendu možete pogledati na pamfletu ispod.

Pored opšte saradnje učesnika i organizatora nastavljena je i specifična saradnja Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu sa Fakultetom za fizičku aktivnost i sportske nauke (FACULTAT DE CIENCIAS DE LA ACTIVITAD FISICA Y DEL DEOPRTE).

Mix novosti

Opšte novosti
Profesionalna rehabilitacija osoba sa invaliditetom

U skladu sa odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba

Rezultati ispita - Psihologija sporta - 03.09.2021

REZULTATI ISPITA IZ NASTAVNOG PREDMETA PSIHOLOGIJA SPORTA, 3.9.2021. Ispitu je pristupio jedan kand

Upis na II ciklus i specijalistički studij

UPIS NA DRUGI CIKLUS I SPECIJALISTIČKI STUDIJ BITI ĆE OMOGUĆEN U JEDNOM PRIJAVNOM ROKU - Od 30.08.

Važni datumi vezani za upis u prvu godinu studija

Važni datumi vezani za upis u prvu godinu studija u studijskoj 2021/2022. godine PRVI CIKLUS, INTEG

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima