Poziv - Upitnik za studente

Datum kreiranja 07 Juli 2021

Poštovani/e studenti/ice,

pozivamo vas da ispunite upitnik koji je dio istraživanja koji provodi Ured za podršku studentima Univerziteta u Sarajevu (u saradnji sa partnerima).Svrha upitnika je utvrditi vaša iskustva i stavove o studiranju osoba s invaliditetom na univerzitetu. Vi činite krug podrške za svoje kolege i kolegice što je od velike važnosti za osiguravanje kvalitetnog obrazovanja za sve. Molimo da odgovorite na svako pitanje i napišete potpune odgovore. Vaši odgovori su anonimni.

Za ispunjavanje upitnika potrebno vam je 10-15 minuta, a dostupan je na sljedećoj poveznici:

https://forms.gle/TvC6s9qXFLkfyHrY9

Krajnji rok za ispunjavanje upitnika je 25.07.2021. godine.

Hvala mnogo za vaše vrijeme, strpljenje i posvećenost!

Mix novosti

Opšte novosti
Profesionalna rehabilitacija osoba sa invaliditetom

U skladu sa odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba

Rezultati ispita - Psihologija sporta - 03.09.2021

REZULTATI ISPITA IZ NASTAVNOG PREDMETA PSIHOLOGIJA SPORTA, 3.9.2021. Ispitu je pristupio jedan kand

Upis na II ciklus i specijalistički studij

UPIS NA DRUGI CIKLUS I SPECIJALISTIČKI STUDIJ BITI ĆE OMOGUĆEN U JEDNOM PRIJAVNOM ROKU - Od 30.08.

Važni datumi vezani za upis u prvu godinu studija

Važni datumi vezani za upis u prvu godinu studija u studijskoj 2021/2022. godine PRVI CIKLUS, INTEG

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima