JEDNODNEVNA AKTIVNOST -Dariva, Absail-

Datum kreiranja 24 Maj 2021

JEDNODNEVNA AKTIVNOST
-Dariva, Absail-

U sklopu redovne nastave iz predmeta Izleti i Logorovanje (240 ECTS – VI semestar), a u skladu sa predviđenim kurikulumom predmeta, predmetni nastavnik prof.dr. Nermin Nurković organizuje jednodnevnu aktivnost na mostu Dariva (absail) – 25.maj 2021. godine.

Polazna tačka: 25.05.2021. u 10:00 h – most Dariva.
Pristup iz Sarajeva do polazne tačke: vlastitim prevozom

NAPOMENA:
Organizacija aktivnosti je dogovorena na način da ne remeti raspored i obaveze studenata prema drugim nastavnim predmetima i predmetnim nastavnicima. O organizaciji ovih aktivnosti su obaviješteni: Dekan Fakulteta, Prodekan za nastavu, predstavnik III godine 240 ECTS.


PREDMETNI NASTAVNIK
Dr. Nermin Nurković, red.prof.

Mix novosti

Opšte novosti
Konačna ranga lista 2021/2022

Konačnu rang listu možete pogledati ovdje

UPIS I Godina

Ugovor o studiranju Ovdje Ugovor za studiranje Ovdje Uplatnice Ovdje

Obavještenje o „staff weeku“ Univerzitet u Leonu

Obavještenje o „staff weeku“ Univerzitet u Leonu, Španija međunarodna razmjena i trening osoblja UNS

UPIS - Važni datumi

Važni datumi vezani za upis u prvu godinu studija u studijskoj 2021/2022. godin PRVI CIKLUS, INTEGR

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima