Obavijest za studente II godine 240 ECTS

Datum kreiranja 24 Maj 2021

Obavijest za studente II godine 240 ECTS

Poštovani studenti,
Obavještavamo Vas da će se nastava iz nastavnih predmeta Plivanje i Globalizacije u sportu održati u izmijenjenom terminu. Nastava iz Plivanja realizovati će se od 12:45-14:15 (online), dok će nastava iz Globalizacije u sportu biti održana od 15:00 u prostorijama Fakulteta, a na osnovu dogovora sa predmetnim nastavnikom.

Mix novosti

Opšte novosti
Konačna ranga lista 2021/2022

Konačnu rang listu možete pogledati ovdje

UPIS I Godina

Ugovor o studiranju Ovdje Ugovor za studiranje Ovdje Uplatnice Ovdje

Obavještenje o „staff weeku“ Univerzitet u Leonu

Obavještenje o „staff weeku“ Univerzitet u Leonu, Španija međunarodna razmjena i trening osoblja UNS

UPIS - Važni datumi

Važni datumi vezani za upis u prvu godinu studija u studijskoj 2021/2022. godin PRVI CIKLUS, INTEGR

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima