Mix novosti

Opšte novosti
Prof.dr Izet Rađo - Saglasnosti

Odluke o davanju saglasnosti za rad na drugim visokoškolskim ustanovama možete vidjeti ovdje

Obavještenje - Doktorska disertacija

UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA OBAVJEŠTENJE   Denis Čaušević, MA stud

Menadžment u sportu - Psihologija

Rezultate popravnog ispita iz predmeta Psihologija možete vidjeti ovdje

Rezultati ispita - Psihologija sporta

Rezultate popravnog ispita iz predmeta Psihologija sporta možete vidjeti ovdje

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima