Partneri simpozija

 

PARTNERI SIMPOZIJA 

 

FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA

UNIVERZITETA U BEOGRADU

 

FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT 

UNIVERZITETA U TUZLI

 

FAKULTET ZA MENADŽMENT U SPORTU

ALFA BK UNIVERZITETA

 

NSTAVNIČKI FAKULTET

UNIVERZITETA DŽEMAL BIJEDIĆ U MOSTARU