Partneri simpozija

 

PARTNERI SIMPOZIJA 

 

FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA

UNIVERZITETA U BEOGRADU

 

FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT 

UNIVERZITETA U TUZLI

 

FAKULTET ZA MENADŽMENT U SPORTU

ALFA BK UNIVERZITETA

 

NSTAVNIČKI FAKULTET

UNIVERZITETA DŽEMAL BIJEDIĆ U MOSTARU

 

FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE

UNIVERZITET CRNE GORE

 

 EDUKACIJSKI FAKULTET

UNIVERZITET U TRAVNIKU

 

KINEZIOLOŠKI FAKULTET

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

 

 KINEZIOLOŠKI FAKULTET SPLIT

 

PEDAGOŠKI FAKULTET
UNIVERZITETA U BIHAĆU

 

FAKULTET ZA FIZIČKO OBRAZOVANJE, SPORT I ZDRAVLJE

  

KOLEGIJI AAB PRISHTINE