Organizacioni odbor

 

Organizacioni odbor

Predsjednik organizacionog odbora:

prof.dr. Eldin Jelešković

Sekretar organizacionog odbora:

Aela Ajdinović, MA

Članovi organizacionog odbora:

 1. Prof.dr. Haris Alić, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 2. Prof.dr. Muhamed Tabaković, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 3. Prof.dr. Rasim Lakota, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 4. Prof.dr. Munir Talović, Fakultet spoirta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 5. Doc.dr. Erol Kovačević, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 6. Ass. Denis Čaušević, MA, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 7. Prof.dr. Nermin Nurković, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 8. Prof.dr. Husnija Kajmović, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 9. Prof.dr. Safet Kapo, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 10. Prof.dr. Ifet Mahmutović, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 11. Prof.dr. Almir Mašala, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 12. Prof.dr. Izet Rađo, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 13. Prof.dr. Siniša Kovać, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 14. Prof.dr. Lejla Šebić, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 15. Prof.dr. Elvir Kazazović, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 16. Prof.dr. Faris Rašidagić, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 17. Prof.dr. Slavenko Likić, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 18. Prof.dr. Mensur Vrcić, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 19. Prof.dr. Izet Bajramović, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 20. Prof.dr. Edin Mirvić, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 21. Prof.dr. Amel Mekić, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 22. Prof.dr. Dino Mujkić, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 23. Doc.dr. Damira Vranešić Hadžimehmedović, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 24. Doc.dr. Dženana Imamović Turković, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 25. Ass. Nedim Čović, MA, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 26. Ass. Šemso Ormanović, MA, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 27. Ass. Alen Ćirić, MA, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 28. Ass. Amila Hodžić, MA, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 29. Ass. Semir Mašić, MA, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 30. Ass. Ivor Doder, MA, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 31. Ass. Berina Turković, MA, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 32. Ass. Merima Merdan, MA, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 33. Ass. Mirza Ibrahimović, MA, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 34. Ass. Marijana Podrug Arapović, PhD, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
 35. Ass. Dženan Jahić, dr., Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo