Mix novosti

Opšte novosti
Odluka o davanju saglasnosti

Prof.dr Izetu Rađi daje se saglasnost za radni aganžman. Kompletnu odluku možete vidjeti ovdje

Izvještaj za izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora

Izvještaj za izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora za naučnu oblast Metodika i metodologija u

Jelešković je dobio Medalju Univerziteta u Sarajevu

Eldin Jelešković, dobro je poznato ime bh. javnosti. Profesor na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja

70 Godina UNSA

Rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj večeras je na svečanoj akademiji povodom obilježavanja

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima