Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, u 2006. godini, otvorio je Institut za sportsku dijagnostiku, kao prvi ovakve vrste u BiH. Oprema Instituta usavremenjena je početkom mjeseca septembra 2012. god. sredstivma Federalnog ministarstva za nauku i obrazovanje i Univerziteta u Sarajevu. Proširenju usluga Instituta kao i nabavku moderne nove dijagnostičke opreme najviše je zaslužan sadašnji direktor Instituta za sport prof. dr. Safet Kapo.


U sklopu instituta egzistira "CENTAR ZA DIJAGNOSTIKU U SPORTU" fakulteta sporta i tjelesnog odgoja. Dijagnostička oprema, koja se koristi u centru, kupljena je od vlastitih sredstava fakulteta uz velika izdvajanja iz ukupnog budžeta jedne relativno male visokošlolske ustanove.

Sofisticirana oprema koristi se za dijagnostiku u sportu na osnovu čijih se rezultata i analiza mogu programirati sveobuhvatni trenažni procesi sportaša. Pored stručne dijagnostike, oprema se koristi  za edukativne i naučno – istraživačke procese, odnosno projekte.

Cijeli Dijagnostički centar Instituta za sport, smješten je u novo adaptiranim prostorijama fakulteta te uz već postojeće sportske objekte, predstavlja prvi kompletan "Institut" takve vrste u zemlji.

Dijagnostičkom opremom raspolažu naši uposlenici, profesori, suradnici, studenti, sportski radnici i sportaši, kao i mladi istraživači u oblasti sporta i tjelesnog odgoja. Tim stručnjaka, uposlen u institutu, pohađa niz seminara i work shop-a u inozemstvu, sa ciljem osiguranja kvalitete ponude dijagnostike u sportu.

Pored testiranja i analiza dobivenih rezultata, u Institutu su organizirana redovna predavanja za suradnike i potencijalne uposlenike Instituta. 

 

Kadar Instituta

Dijagnostičkom opremom raspolažu naši uposlenici, profesori, suradnici, studenti, sportski radnici i sportaši, kao i mladi istraživači (volonteri) u oblasti sporta i tjelesnog odgoja. Direktor Instituta za sport je dr.sc. Kapo Safet, vanredni profesor na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja. Institut sporta na čelu sa profesorom Kapom je oformio tim stručnjaka-eksperata iz oblasti sportske dijagnostike, uposlenih u Institutu. Značajan doprinos u daljoj edukaciju dobili su i Zlatne značke fakulteta. Pored uposlenih Institut angažira najbolje eksperte iz naše, susjednih država te regiona kao vanjske saradnike.

 

Trenutni uposlenici Instituta su:

 • Alen Ćirić, MA. (Zlatna značka UNSA)
 • Almir Bejdić, MA. (Zlatna značka UNSA)
 • Medija Ćutuk, MA. (Zlatna značka UNSA)
 • Ivor Doder, MA. (Pripravnik)

U Institutu se organiziraju redovna predavanja za suradnike i potencijalne uposlenike Instituta. Za studente dodiplomskih i poslijediplomskih studija održavaju se redovna predavanja iz predmeta usko vezanih za problematiku sportske dijagnostike i programiranja transformacijskih tretmana. Predavanja održavaju naši i inozemni eminentni profesori iz ovih oblasti. Posljednje u nizu je predavanje Mr.Sci Erdoana Kafedžića, stručnjaka za funkcionalnu dijagnostiku sa kojim saraduju mnogi vrhunski sportisti pa i reprezentativci.

Nemoguće je ne spomenuti prethodne direktore Instituta, koji su dali veliki doprinos u izgradnji Instituta, svaki ponaosob:

 • Prof dr Izet Rađo
 • prof.dr. Nusret Smajlović
 • Prof dr Sabahudin Dautbašić
 • Prof dr Siniša Kovač
 • Prof dr Nermin Nurković
 • Prof dr Asim Bradić

 

Mogućnosti i usluge Instituta:

Trenutna dijagnostička oprema Instituta za sport omogućuje sljedeće dijagnostičke procedure:

  • Antropometrijska mjerenja
  • Izokinetička mjerenja
  • Mjerenja nivoa ravnoteže
  • Mjerenje segmentarne brzinske reakcije i frekvencije pokreta
  • Biomehanička mjerenja na pokretnoj traci
  • Terenska mjerenja specifičnih sposobnosti
  • Kompozicija i sastav tijela
  • Mjerenje nivoa laktata u krvi
  • Mjerenje elektro-potencijala srca (EKG)
  • Spirometrija

 

Institut svojim klijentima pruža sljedeće usluge:

  • Dijagnostika
  • Analiza
  • Savjeti i smjernice za trening
  • Kontrola procesa
  • Pomoć ličnim trenerima
  • Savjeti za prehranu i oporavak
  • Kontrola željenog stanja klijenta

 

 

 

Strateški zadaci

• Priprema strategije razvoja 2012.-2016. god. sa ciljevima aktivnosti, dinamikom realizacije, visinom ulaganja i indikatorima, mjerljivosti rezultata i očekivanim  finansijskim efektom.


• Izrada studije izvodljivosti proširenja kapaciteta Instituta.


• Izrada procedura sa planom aktivnosti Instituta (subjekti, instrumentarij, odgovorna lica, neophodne investicije i očekivana dobit – edukativna, naučno - istraživačka, publikacijska, finansijska).


• Osnova stvaranja takvog identiteta i autoriteta Instituta u javnosti su podrška institucije Dekana i Rektora, i kadrovi Instituta s jedne strane. S druge strane, Institut mora da ima svoj naučno-stručni identitet sadržan u kvalitetu rada u budućnosti.

 

 Prezentacije o Institutu, zajedno sa prikazom opreme koju posjeduje, možete preuzeti na linkovima.    

 

Prezentacije: 

Preuzmi   Mogućnosti Instututa sporta.
Preuzmi   Projektna iskustva.

 

 

 

Dodatak:

Preuzmi   Obrazac za prijavu testiranja.
Preuzmi   Procedure u institutu sporta.

 

 

Mix novosti

Opšte novosti
Održan 10. Međunarodni simpozij NTS 2017

Održan 10. Međunarodni simpozij Nove tehnologije u sportu 2017   U organizaciji Fakulteta sporta i

Nove tehnologije u sportu 2017

Nove tehnologije u sportu 2017 Know before you come   Dear participants, We are thrilled to ann

Dragi studenti, poziv za NTS 2017

Dragi studenti,   pozivamo Vas da učestvujete na Međunarodnom simpozijumu NTS koji ce se održati 1

Doc.dr Erol Kovačević o problemima pretilosti

DOC.DR. EROL KOVAČEVIĆ GOVORI O PROBLEMIMA PRETILOSTI KOD MLADIH U KANTONU SARAJEVO                

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima