Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, u 2006. godini, otvorio je Institut za sportsku dijagnostiku, kao prvi ovakve vrste u BiH. Oprema Instituta usavremenjena je početkom mjeseca septembra 2012. god. sredstivma Federalnog ministarstva za nauku i obrazovanje i Univerziteta u Sarajevu. Proširenju usluga Instituta kao i nabavku moderne nove dijagnostičke opreme najviše je zaslužan sadašnji direktor Instituta za sport prof. dr. Safet Kapo.


U sklopu instituta egzistira "CENTAR ZA DIJAGNOSTIKU U SPORTU" fakulteta sporta i tjelesnog odgoja. Dijagnostička oprema, koja se koristi u centru, kupljena je od vlastitih sredstava fakulteta uz velika izdvajanja iz ukupnog budžeta jedne relativno male visokošlolske ustanove.

Sofisticirana oprema koristi se za dijagnostiku u sportu na osnovu čijih se rezultata i analiza mogu programirati sveobuhvatni trenažni procesi sportaša. Pored stručne dijagnostike, oprema se koristi  za edukativne i naučno – istraživačke procese, odnosno projekte.

Cijeli Dijagnostički centar Instituta za sport, smješten je u novo adaptiranim prostorijama fakulteta te uz već postojeće sportske objekte, predstavlja prvi kompletan "Institut" takve vrste u zemlji.

Dijagnostičkom opremom raspolažu naši uposlenici, profesori, suradnici, studenti, sportski radnici i sportaši, kao i mladi istraživači u oblasti sporta i tjelesnog odgoja. Tim stručnjaka, uposlen u institutu, pohađa niz seminara i work shop-a u inozemstvu, sa ciljem osiguranja kvalitete ponude dijagnostike u sportu.

Pored testiranja i analiza dobivenih rezultata, u Institutu su organizirana redovna predavanja za suradnike i potencijalne uposlenike Instituta. 

 

Kadar Instituta

Dijagnostičkom opremom raspolažu naši uposlenici, profesori, suradnici, studenti, sportski radnici i sportaši, kao i mladi istraživači (volonteri) u oblasti sporta i tjelesnog odgoja. Direktor Instituta za sport je dr.sc. Kapo Safet, vanredni profesor na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja. Institut sporta na čelu sa profesorom Kapom je oformio tim stručnjaka-eksperata iz oblasti sportske dijagnostike, uposlenih u Institutu. Značajan doprinos u daljoj edukaciju dobili su i Zlatne značke fakulteta. Pored uposlenih Institut angažira najbolje eksperte iz naše, susjednih država te regiona kao vanjske saradnike.

 

Trenutni uposlenici Instituta su:

 • Alen Ćirić, MA. (Zlatna značka UNSA)
 • Almir Bejdić, MA. (Zlatna značka UNSA)
 • Medija Ćutuk, MA. (Zlatna značka UNSA)
 • Ivor Doder, MA. (Pripravnik)

U Institutu se organiziraju redovna predavanja za suradnike i potencijalne uposlenike Instituta. Za studente dodiplomskih i poslijediplomskih studija održavaju se redovna predavanja iz predmeta usko vezanih za problematiku sportske dijagnostike i programiranja transformacijskih tretmana. Predavanja održavaju naši i inozemni eminentni profesori iz ovih oblasti. Posljednje u nizu je predavanje Mr.Sci Erdoana Kafedžića, stručnjaka za funkcionalnu dijagnostiku sa kojim saraduju mnogi vrhunski sportisti pa i reprezentativci.

Nemoguće je ne spomenuti prethodne direktore Instituta, koji su dali veliki doprinos u izgradnji Instituta, svaki ponaosob:

 • Prof dr Izet Rađo
 • prof.dr. Nusret Smajlović
 • Prof dr Sabahudin Dautbašić
 • Prof dr Siniša Kovač
 • Prof dr Nermin Nurković
 • Prof dr Asim Bradić

 

Mogućnosti i usluge Instituta:

Trenutna dijagnostička oprema Instituta za sport omogućuje sljedeće dijagnostičke procedure:

  • Antropometrijska mjerenja
  • Izokinetička mjerenja
  • Mjerenja nivoa ravnoteže
  • Mjerenje segmentarne brzinske reakcije i frekvencije pokreta
  • Biomehanička mjerenja na pokretnoj traci
  • Terenska mjerenja specifičnih sposobnosti
  • Kompozicija i sastav tijela
  • Mjerenje nivoa laktata u krvi
  • Mjerenje elektro-potencijala srca (EKG)
  • Spirometrija

 

Institut svojim klijentima pruža sljedeće usluge:

  • Dijagnostika
  • Analiza
  • Savjeti i smjernice za trening
  • Kontrola procesa
  • Pomoć ličnim trenerima
  • Savjeti za prehranu i oporavak
  • Kontrola željenog stanja klijenta

 

 

 

Strateški zadaci

• Priprema strategije razvoja 2012.-2016. god. sa ciljevima aktivnosti, dinamikom realizacije, visinom ulaganja i indikatorima, mjerljivosti rezultata i očekivanim  finansijskim efektom.


• Izrada studije izvodljivosti proširenja kapaciteta Instituta.


• Izrada procedura sa planom aktivnosti Instituta (subjekti, instrumentarij, odgovorna lica, neophodne investicije i očekivana dobit – edukativna, naučno - istraživačka, publikacijska, finansijska).


• Osnova stvaranja takvog identiteta i autoriteta Instituta u javnosti su podrška institucije Dekana i Rektora, i kadrovi Instituta s jedne strane. S druge strane, Institut mora da ima svoj naučno-stručni identitet sadržan u kvalitetu rada u budućnosti.

 

 Prezentacije o Institutu, zajedno sa prikazom opreme koju posjeduje, možete preuzeti na linkovima.    

 

Prezentacije: 

Preuzmi   Mogućnosti Instututa sporta.
Preuzmi   Projektna iskustva.

 

 

 

Dodatak:

Preuzmi   Obrazac za prijavu testiranja.
Preuzmi   Procedure u institutu sporta.

 

 

Mix novosti

Opšte novosti
XVI Međunarodna naučna konferencija

XVI Međunarodna naučna konferencija 2019. godine u Dubrovniku  Poziv za prijave na Međunarodanu n

Izvještaj komisije za izbor višeg asistenta

IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA IZBOR VIŠEG ASITENTA NA NAUČNOJ OBLASTI ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE U SPORTU K

SFK 2000 Sarajevo - FC Chelsea

U srijedu, 12. septembra 2018. godine na rasporedu je utakmica 1/16 finala UEFA Lige prvaka. Naše ša

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima