Nove tehnologije u sportu NTS

Faculty of Sport and Physical Education University of Sarajevo has for a long period of years successfully organised International Symposium New Technologies in Sport – NTS, which traditionally gathers eminent experts and lecturers from Europe, Region, and Bosnia and Herzegovina. This year, the Symposium New Technologies in Sport 2017 is the tenth symposium to be organised which for the Organising Committee represents a great honour and at the same time a challenge. Therefore, this year the organisation will involve students from Europe and the region, who will together with the students of the Faculty of Sport and Physical Education, Sarajevo participate at the Symposium, and contribute to the organisation of the tenth renowned International Symposium.

The Faculty of Sport and Physical Education University of Sarajevo in partnership with the Olympic Committee of Bosnia and Herzegovina and in cooperation with the University of Sarajevo with the co-funding from the Central European Initiative, with the utmost sense of accomplishment are organising a Conference which is to be held in the framework of International Symposium New Technologies in Sport 2017 on the topic

“Entrepreneurship and Business in Sport”

13th and 14th October 2017. Sarajevo

Following on the activities of the International workshop NTS 2016, which has resulted from a very successful project implementation within the framework of Erasmus + Sport and other project applications in Erasmus +, Interreg ADRION and CEI, this year a great number of regional and EU partners is to be expected.

During the Conference the participants will be given an opportunity to share experiences, exchange views and opinions on the topic of entrepreneurship in sport and gain access to significant information with respect to the definition of entrepreneurship in sport, its relevance and ultimate benefit for the target groups from participating countries.

The Conference will deliver lectures on the following topics:

 • Entrepreneurship in Sport
 • Business in Sport
 • Internationalisation
 • Knowledge Transfer through New Digital Technologies
 • Leadership
 • Project Management

The overall aim of the Conference is the promotion of open education on the topic of entrepreneurship in sport and it shall aspire to raise awareness of the benefits associated with the prevailing topic, increase innovation and modernisation in Higher Education, provide cutting edge information on entrepreneurship in the EU and its application in EU and non-EU countries. The Conference seeks to provide the participants with a better understanding of the subject matter, equip them with new skills and competences for a more fruitful future and share good practices between the EU and non-EU countries.

 

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu već duži niz godina organizuje Međunarodni simpozij Nove tehnologije u sportu – NTS, koji tradicionalno okuplja eminentne stručnjake i predavače iz Evrope, regije i Bosne i Hercegovine. Ove godine, Simpozij Nove tehnologije u sportu 2017 je deseti u nizu, te za organizatore predstavlja veliku čast i izazov da se kao takav obilježi na poseban način. S tim u vezi, organizatori su ove godine odlučili da pozovu i studente iz Evrope i regije, koji će zajedno sa našim studentima učestvovati na Simpoziju, te doprinijeti proslavi desetog po redu renomiranog Međunarodnog simpozija.

Stoga, 2017 godine Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa Olimpijskim komitetom Bosne i Hercegovine, te uz podršku Univerziteta u Sarajevu i uz sufinansiranje Centralne evropske incijative sa velikim zadovoljstvom organizujekonferenciju u okviru Međunarodnog simpozija Nove tehnologije u sportu 2017 na temu

„Poduzetništvo i biznis u sportu“

13. i 14. oktobra 2017. godine u Sarajevu

Prateći aktivnosti Međunarodne radionice NTS 2016, čija organizacija je proistakla kao rezultat vrlo uspješne realizacije projekata Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja i Olimpijskog komiteta BiH u polju Erasmus + Sport programske šeme, te i drugih projektnih aplikacija u okviru Erasmus +, Interreg ADRION i CEI, i ove godine možemo očekivati dolazak velikog broja regionalnih i evropskih partnera.

Tokom trajanja konferencije svi učesnici će imati priliku da razmijene iskustva, poglede i mišljenja na temu poduzetništva u sportu, kao i da dobiju pristup bitnim informacijama u pogledu same definicije poduzetništa u sportu, njegove iznimne važnosti i krajnje koristi za ciljne grupe iz zemalja učesnica. Glavni cilj konferencije je promocija otvorenog obrazovanja na temu poduzetništva u sportu.

Predavanja koja će se održati u sklopu konferencije će obuhvatiti sljedeće teme:

 • Poduzetništvo u sportu
 • Biznis u sportu
 • Internacionalizacija
 • Prenos znanja kroz nove digitalne tehnologije
 • Liderstvo
 • Projektni menadžment

Sveukupni cilj konferencije je da podigne svijest o prednostima poduzetništva u sportu, poveća stepen inovacije i modernizacije u visokom obrazovanju, omogući najnovije informacije o poduzetništvu u Evropskoj Uniji i njegovoj primjeni u zemljama članicama Evropske Unije i onima koje to još nisu. Svim učesnicima konferencije će biti omogućeno bolje shvatanje tematike, pružit će im se prilika da se obogate za nove vještine i sposobnosti koje će im koristiti u budućnosti i da prisustvuju razmjeni dobrih praksi između zemalja članica Evropske Unije i zemalja izvan Evropske Unije. 

 

Final Agendu možete pogledati ovdje

 

Mix novosti

Opšte novosti
Saglasnost

Odluku o saglasnosti za angažman na drugoj visokoškolskoj ustanovi možete vidjeti ovdje

Odluka o zabrani

Odluku o zabrani upotrebe duhanskih prerađevina možete vidjeti ovdje

Raspored termina za vježbanje

RASPORED TERMINA ZA VJEŽBANJEZA LJETNI SEMESTAR AK. 2018/19. godine Kompletan raspored možete pogle

“DAN OTVORENIH VRATA”

UNIVERZITET U SARAJEVU “DAN OTVORENIH VRATA” FAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA Dana, 14.03.2019.

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima