Nove tehnologije u sportu NTS

 

NTS - Nove tehnologije u sportu - Zbornik sažetaka

Zbornik sažetaka možete preuzeti ovdje

 

 NAJAVA

NOVE TEHNOLOGIJE U SPORTU –NTS 2019
MEĐUNARODNI SIMPOZIJ
Sarajevo, 12. – 14.12.2019.

Poštovane kolege i prijatelji,

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu najavljuje organizaciju 11. Međunarodnog simpozija, Nove tehnologije u sportu – NTS 2019, koji će se održati 12. – 14.12.2019. godine u Sarajevu.

Od začetka same ideje i organizacije Prvog Međunarodnog simpozija Nove tehnologije u sportu – NTS 2005, organizator Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, predano radi na uspostavljanju i jačanju novih metoda i tehnologija u sportu, te u zadnjih 15 godina okuplja renomirane stručnjake u polju sporta i nauke, dajući svoj doprinos u razvoju istraživačkog i naučnog rada u sportu, a koji je do sada obuhvatao teme:


• sportska medicina;
• sportski trening;
• biomehanika;
• informacione tehnologije;
• tjelesni odgoj;
• cjeloživotno učenje;
• sportski menadžment;
• inkluzija u sportu;
• sport i zdravlje;
• žene u sportu;
• transformacioni procesi u sportu;
• liderstvo i poduzetništvo u sportu;
• modernizacija sportskog sistema; i mnoge druge aktuelne teme.


Ovogodišnji 11.Međunarodni simpozij ima za cilj da objedini dosadašnja iskustva, i stoga pokriva širok dijapazon naučnih i istraživačkih polja u sportu.

Kao i do sada, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu će u saradnji sa tradicionalnim partnerskim institucijama, svim učesnicima obezbijediti prostor razmjene znanja, ideja, vještina u polju novih tehnologija u sportu, te ove godine ujedno ponuditi i mogućnost prijave sažetaka i naučnih radova.

Više informacija vam dostavljamo u skorije vrijeme, a do tada posjetite zvaničnu web stranicu Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja, http://www.fasto.unsa.ba/

S poštovanjem,

prof.dr. Haris Alić
Predsjednik simpozija

ANNOUNCEMENT
NEW TECHNOLOGIES IN SPORT –NTS 2019
INTERNATIONAL SYMPOSIUM
Sarajevo, 12th – 14th December 2019

Dear Colleagues and friends,


Faculty of Sport and Physical Education, University of Sarajevo has a pleasure to announce the 11th International Symposium New Technologies in Sport NTS 2019, which will be held on 12th – 14th December 2019 in Sarajevo.


From the very initiation and organisation of First International Symposium New Technologies in Sport – NTS 2005, the organiser Faculty of Sport and Physical Education University of Sarajevo has worked hard into establishing and strengthening new methods and technologies in sport, and has for the past 15 years gathered well known experts in the field of sport and science, giving its contribution to the development of research and scientific work in sport, which has so far covered the following topics:


• sport medicine;
• sport training;
• biomechanics;
• information technologies;
• physical education;
• lifelong learning;
• sport management;
• inclusion in sport;
• sport and health;
• women in sport;
• transformational processes in sport;
• leadership and entrepreneurship in sport;
• sport system modernisation; and many other up-to-date topics


This year's 11th International symposium aims at integrating all the previous experiences, and thus covers a wide range of scientific and research fields in sport.

As always, Faculty of Sport and Physical Education University of Sarajevo, in cooperation with its traditional partner institutions, will provide an opportunity for all participants to exchange knowledge, ideas, and skills in the field of new technologies in sport, and this year offers an opportunity of submitting abstracts and articles. More information will be provided in due time, but until than please visit the official website of the Faculty of Sport and Physical Education, http://www.fasto.unsa.ba/
Kind regards,

prof.dr. Haris Alić
President of the Symposium

Mix novosti

Opšte novosti
POSJETA FRANCUSKE AMBASADORICE SPORTA

POSJETA FRANCUSKE AMBASADORICE SPORTA Dana 19. 10. 2021. Fakultet sporta i tjelesnog odgoja je održ

ODLUKA o davaniu saglasnosti

ODLUKA o davaniu saglasnosti za angažman na drugoj visokoškolskoj ustanovi u akademskoj 2021/2022 go

Informacija za studente IV godine (240 ECTS)

Informacija za studente i studentice 4. godine ( 240 ECTS ) Nastava iz predmeta Stres menadžment pr

Jedanaesti Sajam stipendija?

Šta je to Sajam stipendija?To je projekat Službe za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu gdj

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima