Završni radovi (120 ECTS)

TEME  I MENTORI ZAVRŠNIH RADOVA II  CIKLUSA 120 ECTS

(MENADŽMENT U SPORTU)  U AKADEMSKOJ 2014/15. GODINI

 

Br.

Mentor

Tema

1.

prof.dr. Nusret Smajlović

 Analiza različitih modela odnosa sa javnošću u funkciji strategije za poboljšanje poslovanja sportskih organizacija

 Analiza idikatora poslovanja: studij slučaja „ SRC VOGOŠĆA“

 Modeli upravljanja sportskim objektima sa aspekta vlasništva

 Analiza stretegije brendiranja inostranih vrhunskih fudbalskih klubova

 Menadžment ljudskih potencijala: ključni faktor uspjeha fudbalskog kluba: studija slučaja – „ FC Barcelona“

2.

prof.dr. Izet Rađo 

 Jake i slabe strane sistema vrhunskog sporta u BiH

 Analiza programa podrške sportskih karijera

 Analiza sistema sporta kroz istraživanje i inovacije

 Analiza master radova na fasto (organizacija i upravljanje u sportu)

3.

prof.dr. Munir Talović

 Analiza stanja sportskih objekata (za treniranje) i objekata za vrhunski sport (za takmičenja)

 Analiza indikatora potencijala trenerskog kadra

 Menadžment sportskih događaja

 Medijska pokrivenost nogometa

4.

prof.dr. Ifet Mahmutović

 Analiza finansijske podrške za sport i vrhunski sport

 Indikatori bavljenja sportom

 Menadžment organizovanja nivoa učešća u sportu

 Analiza stepena učestvovanja u sportu

5.

prof.dr. Almir Mašala

 Struktura sportskog sistema i Bosni i Hercegovini

 Integralni pristup razvoju politike sporta

 Mjere za poboljšanje klime u vrhunskom sportu

 Medijska pokrivenost u sportu

6.

prof.dr. Midhat Mekić

 Metodologija organizacije i upravljanja u sportskom društvu kinezijoloških subjekata 

 Metodologija organizacije I upravljanja u Javnom preduzeću kinezijoloških subjekata

 Metodologija rad, organizacije I upravljanja u timskim sportovima

 Metodologija rada, organizacije I način upravljanaj kineziološkim subjektima u sportskoj organizaciji sa aspekta suzbijanja antisocijalnog ponašanja menadžera

 Metodološka osnova kinezioloških istraživanja u sportskim organizacijama

Mix novosti

Opšte novosti
Održan 10. Međunarodni simpozij NTS 2017

Održan 10. Međunarodni simpozij Nove tehnologije u sportu 2017   U organizaciji Fakulteta sporta i

Nove tehnologije u sportu 2017

Nove tehnologije u sportu 2017 Know before you come   Dear participants, We are thrilled to ann

Dragi studenti, poziv za NTS 2017

Dragi studenti,   pozivamo Vas da učestvujete na Međunarodnom simpozijumu NTS koji ce se održati 1

Doc.dr Erol Kovačević o problemima pretilosti

DOC.DR. EROL KOVAČEVIĆ GOVORI O PROBLEMIMA PRETILOSTI KOD MLADIH U KANTONU SARAJEVO                

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima