Opći smjer (240 ECTS)

 

Nastavni plan i program - Opći smjer - 240 ECTS

 

I - Godina

 

 I - Semestar    II - Semestar
Br  Predmeti ECTS Br  Predmeti ECTS
1  Osnovi motorike 5 1  Atletika 7
2  Teorija sporta 5 2  Antropomotorika 5
3  Elementarne igre 5 3  K1 5
4  Judo 5 4  Fiziologija sporta 5
5  Anatomija čovjeka 5 5  Kineziološka didaktika 5
6  Sportska komunikologija 5 6  Nove tehnologije u sportu (NTS) 3

 

 

II - Godina

 

 III - Semestar    IV - Semestar
Br Predmeti ECTS   Br Predmeti ECTS
1  Akrobatika 7   1  Sportska gimnastika 6
2  Biomehanika 5   2  Plivanje 7
3  Košarka 5   3  Odbojka 5
4  Psihologija sporta 4   4  Globalizacija u sportu 3
5  Rukomet 5   5  Nogomet 5
6  Nordijsko skijanje * 4   6  Fitness * 4
7  Stoni tenis * 4   7  Aerobik * 4

* Izborni predmeti (1 od 2)

 

 

III - Godina

 

 V - Semestar    VI - Semestar
Br  Predmeti ECTS   Br  Predmeti ECTS
1  Zimski sportovi 7   1  Kondiciona priprema 5
2  Testiranje, mjerenje i evaluacija 5   2  Korektivna gimnastika 5
3  Ritmička gimnastika 5   3  Metodika tj i zd. odgoja 7
4  Sportska rekreacija 5   4  Planinarstvo 5
5  Menadžment u sportu 5   5  Izlet i logorovanje 5
6  Karate * 3   6  Samoodbrana * 3
7  Boks * 3   7  Hrvanje * 3

* Izborni predmeti (1 od 2)

 

 

IV - Godina

 

 VII - Semestar    VIII - Semestar
Br  Predmeti ECTS   Br  Predmeti ECTS
1  Sportski trening 7   1  Menadžment ljudskih resursa 4
2  Sportska medicina 5   2  Liderstvo i kompetentnost u sportu 4
3  Menadz. Sport. Manifest 5   3  Ples 4
4  Metodologija istraživačkog rada 5   4  Sportska prehrana 3
5  Vaterpolo 5   5  ZAVRŠNI RAD 15
6  Pedagoška praksa 3        
7  Stres menadžment ** 3        
8  Sport i zdravlje ** 3        
9  Timski rad ** 3        
10  Analiza situacijske efikasnosti ** 3        

** Izborni predmeti (2 od 4)

 

Nastavni plan i program u cjelosti možete preuzeti ovdje.

Dodatak: 

Preuzmi   BA 01 obrazac.

 

Mix novosti

Opšte novosti
Održan 10. Međunarodni simpozij NTS 2017

Održan 10. Međunarodni simpozij Nove tehnologije u sportu 2017   U organizaciji Fakulteta sporta i

Nove tehnologije u sportu 2017

Nove tehnologije u sportu 2017 Know before you come   Dear participants, We are thrilled to ann

Dragi studenti, poziv za NTS 2017

Dragi studenti,   pozivamo Vas da učestvujete na Međunarodnom simpozijumu NTS koji ce se održati 1

Doc.dr Erol Kovačević o problemima pretilosti

DOC.DR. EROL KOVAČEVIĆ GOVORI O PROBLEMIMA PRETILOSTI KOD MLADIH U KANTONU SARAJEVO                

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima