Opći smjer (240 ECTS)

 

Nastavni plan i program - Opći smjer - 240 ECTS

 

I - Godina

 

 I - Semestar    II - Semestar
Br  Predmeti ECTS Br  Predmeti ECTS
1  Osnovi motorike 5 1  Atletika 7
2  Teorija sporta 5 2  Antropomotorika 5
3  Elementarne igre 5 3  K1 5
4  Judo 5 4  Fiziologija sporta 5
5  Anatomija čovjeka 5 5  Kineziološka didaktika 5
6  Sportska komunikologija 5 6  Nove tehnologije u sportu (NTS) 3

 

 

II - Godina

 

 III - Semestar    IV - Semestar
Br Predmeti ECTS   Br Predmeti ECTS
1  Akrobatika 7   1  Sportska gimnastika 6
2  Biomehanika 5   2  Plivanje 7
3  Košarka 5   3  Odbojka 5
4  Psihologija sporta 4   4  Globalizacija u sportu 3
5  Rukomet 5   5  Nogomet 5
6  Nordijsko skijanje * 4   6  Fitness * 4
7  Stoni tenis * 4   7  Aerobik * 4

* Izborni predmeti (1 od 2)

 

 

III - Godina

 

 V - Semestar    VI - Semestar
Br  Predmeti ECTS   Br  Predmeti ECTS
1  Zimski sportovi 7   1  Kondiciona priprema 5
2  Testiranje, mjerenje i evaluacija 5   2  Korektivna gimnastika 5
3  Ritmička gimnastika 5   3  Metodika tj i zd. odgoja 7
4  Sportska rekreacija 5   4  Planinarstvo 5
5  Menadžment u sportu 5   5  Izlet i logorovanje 5
6  Karate * 3   6  Samoodbrana * 3
7  Boks * 3   7  Hrvanje * 3

* Izborni predmeti (1 od 2)

 

 

IV - Godina

 

 VII - Semestar    VIII - Semestar
Br  Predmeti ECTS   Br  Predmeti ECTS
1  Sportski trening 7   1  Menadžment ljudskih resursa 4
2  Sportska medicina 5   2  Liderstvo i kompetentnost u sportu 4
3  Menadz. Sport. Manifest 5   3  Ples 4
4  Metodologija istraživačkog rada 5   4  Sportska prehrana 3
5  Vaterpolo 5   5  ZAVRŠNI RAD 15
6  Pedagoška praksa 3        
7  Stres menadžment ** 3        
8  Sport i zdravlje ** 3        
9  Timski rad ** 3        
10  Analiza situacijske efikasnosti ** 3        

** Izborni predmeti (2 od 4)

 

Nastavni plan i program u cjelosti možete preuzeti ovdje.

Dodatak: 

Preuzmi   ZR 01 obrazac.

Mix novosti

Opšte novosti
POSJETA FRANCUSKE AMBASADORICE SPORTA

POSJETA FRANCUSKE AMBASADORICE SPORTA Dana 19. 10. 2021. Fakultet sporta i tjelesnog odgoja je održ

ODLUKA o davaniu saglasnosti

ODLUKA o davaniu saglasnosti za angažman na drugoj visokoškolskoj ustanovi u akademskoj 2021/2022 go

Informacija za studente IV godine (240 ECTS)

Informacija za studente i studentice 4. godine ( 240 ECTS ) Nastava iz predmeta Stres menadžment pr

Jedanaesti Sajam stipendija?

Šta je to Sajam stipendija?To je projekat Službe za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu gdj

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima