Rezultati ispita

Rezultate ispita iz predmeta psihologija sporta možete pogledati ovdje

Rezultate ispita iz predmeta plivanje možete pogledati ovdje

Rezultate ispita iz predmeta sportski menadžment III ciklus možete pogledati ovdje

Rezultate ispita iz predmeta licenciranje u sportu možete pogledati ovdje

Rezultate ispita iz predmeta Antropološka kineziologija možete pogledati ovdje

Mix novosti

Opšte novosti
Konkurs - Organizacija i upravljanje

Kompletan konkurs za oblast Organizacija i upravljanje možete vidjeti ovdje

Konkurs - Medicinska grupa predmeta

Kompletan konkurs za medicinsku grupu predmeta možete vidjeti ovdje

Odluka o radnom vremenu

Novu odluku o radnom vremenu možete pogledati ovdje

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima