Raspored

Raspored nastave za zimski semestar Opšti studij _I ciklus_ AK 2017.-2018 - preuzmi

Raspored nastave za zimski semestar Opšti studij _II ciklus_ AK 2017.-2018 - preuzmi

Raspored nastave zimski semestar 3. godina smjera Menadžment u sportu 180 ECTS - preuzmi

Raspored nastave zimski semestar 2. godina smjera Menadžment u sportu 180 ECTS - preuzmi

Raspored nastave zimski semestar 2. godina smjera Menadžment u sportu 120 ECTS - preuzmi

Raspored nastave zimski semestar 1. godina smjera Menadžment u sportu 180 ECTS - preuzmi

Raspored nastave zimski semestar 1. godina smjera Menadžment u sportu 120 ECTS - preuzmi

Raspored nastave zimski semestar 1. godina smjera Kondiciona priprema 180 ECTS - preuzmi

Raspored nastave zimski semestar 1. godina smjera Edukacija 60 ECTS - preuzmi

Raspored nastave ljetni semestar smjera Edukacija 240 i 60 ECTS - preuzmi

Raspored nastave ljetni semestar II godina smjera Edukacija 240 ECTS - preuzmi

 

Mix novosti

Opšte novosti
Konačne rang liste za I i II ciklus studija

O D L U K U  O usvajanju konačne rang liste za upis studenata u I godinu prvog ciklusa i I godinu d

OBAVJEŠTENJE ZA UPIS

OBAVJEŠTENJEZAUPIS 2018/19 STUDIJSKAGODINA PRVICIKLUSSTUDIJA I GODINA Upis će se vršiti od 19. 0

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima