Raspored

Raspored nastave za zimski semestar Opšti studij _I ciklus_ AK 2017.-2018 - preuzmi

Raspored nastave za zimski semestar Opšti studij _II ciklus_ AK 2017.-2018 - preuzmi

Raspored nastave zimski semestar 3. godina smjera Menadžment u sportu 180 ECTS - preuzmi

Raspored nastave zimski semestar 2. godina smjera Menadžment u sportu 180 ECTS - preuzmi

Raspored nastave zimski semestar 2. godina smjera Menadžment u sportu 120 ECTS - preuzmi

Raspored nastave zimski semestar 1. godina smjera Menadžment u sportu 180 ECTS - preuzmi

Raspored nastave zimski semestar 1. godina smjera Menadžment u sportu 120 ECTS - preuzmi

Raspored nastave zimski semestar 1. godina smjera Kondiciona priprema 180 ECTS - preuzmi

Raspored nastave zimski semestar 1. godina smjera Edukacija 60 ECTS - preuzmi

Raspored nastave ljetni semestar smjera Edukacija 240 i 60 ECTS - preuzmi

Raspored nastave ljetni semestar II godina smjera Edukacija 240 ECTS - preuzmi

 

Mix novosti

Opšte novosti
Konkurs za izbor 150 asistenata IZMJENA

Univerzitet u Sarajevu objavljuje I Z M J E N U i D O P U N U Konkursa za izbor 150 asistenata i

Konkurs za izbor 150 asistenata

UNIVERZITET U SARAJEVU RASPISUJE KONKURS ZA IZBOR 150 ASISTENATA I STRUČNIH SARADNIKA NA UNIVERZITET

Izvještaj komisije - Bazični sportovi

Izvještaj za izbor nastavnika u sva zvanja za naučnu oblast Bazični sportovi (izvršilaca 2) Komplet

AtLETyC i završna konferencija

Peti sastanak partnera projekta AtLETyC i završna konferencija 19. i 20. april 2018., Torino, Itali

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima