Raspored

Raspored nastave za zimski i ljetni semestar akademske 2021/2022 godine možete pogledati ovdje

Raspored nastave za ljetni semestar - opći smjer i smjer Menadžment u sportu 2020-2021 preuzmi

Raspored nastave za zimski semestar - opći smjer 2020/2021 preuzmi

Raspored nastave za zimski semestar - opći smjer 60 ECTS 2020/2021 preuzmi

Raspored nastave za zimski semestar - Menadžment u sportu 2020/2021 preuzmi

Mix novosti

Opšte novosti
Erasmus+ International Credit Mobility

Erasmus+ International Credit MobilityAkademska 2021./2022.Poziv za prijaveRok: 7 dana od dana objav

JAVNI OGLAS - Upravni odbor Univerziteta

Javni oglas za izbor i imenovanje šest članova Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu – predstavnik

Javni poziv za pružanje usluga stručnog usavršavanja

Javni poziv za pružanje usluga stručnog usavršavanja možete pogledati ovdje

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima