Ispitni rokovi

Septembarske ispitne rokove 2019/2020 možete pogledati ovdje

Odluku o ispitnim rokovima ljetni semestar 2019/2020 možete vidjeti ovdje

Ispitne rokove 2019/20 ljetni semestar možete pogledati ovdje

Ispitne rokove 2019/20 zimski semestar možete pogledati ovdje

Septembarske ispitne rokove 2018/2019 možete pogledati ovdje

Ispitne rokove za ljetni semestar 2018/2019 možete pogledati ovdje

Ispitne rokove za zimski semestar možete preuzeti ovdje.

 

Mix novosti

Opšte novosti
Prodaja upisnog materijala za brucoše

Poštovani,   Obzirom da će se danas objaviti konačne rang liste kandidata koji su stekli uvjete za

Preliminarna rang lista II upisni rok

PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA STUDIJSKA 2020/2021. GODIN

Rezultati ispita iz kolegija Psihologija

Rezultati ispita iz nastavnog kolegija Psihologija, smjer Menadžment u sportu. Ispit su položili: 1

Obavijest za pripremnu nastavu

Pripremna nastava za upis na Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu u studijskoj

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima