Ispitni rokovi

Ispitni rokovi za zimski semestar 2017/2018 preuzmite ovdje

Završni i popravni ispiti 2016/2017 Preuzmi ovdje

Oktobarski ispitni rokovi za nastavni plan i program prije Bolonje. Preuzmi ovdje.

Septembarski ispitni rokovi za sve smjerove. Preuzmi ovdje.

LJETNI SEMESTAR 2015-2016 ispitni rokovi. Preuzmi ovdje.

III ciklus studija, raspored ispita za I, II i III semestar studija. Preuzmi ovdje.

Mix novosti

Opšte novosti
Konačne rang liste za I i II ciklus studija

O D L U K U  O usvajanju konačne rang liste za upis studenata u I godinu prvog ciklusa i I godinu d

OBAVJEŠTENJE ZA UPIS

OBAVJEŠTENJEZAUPIS 2018/19 STUDIJSKAGODINA PRVICIKLUSSTUDIJA I GODINA Upis će se vršiti od 19. 0

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima