Sastav vijeća fakulteta

DEKAN FAKULTETA

 Ime: Haris Doc. Haris Alić

 Prezime:

Alić

 Zvanje:

Prof.dr

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina

 E –mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.                      

 Telefon:

 ++387 (33) 66 87 68
 Fax:  ++387 (33) 21 15 37

 

PRODEKAN ZA NASTAVU

 Ime: Eldin Doc. Eldin MJelšković

 Prezime:

Jelešković

 Zvanje:

Prof.dr

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina

 E –mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.             

 Telefon:

 ++387 (33) 66 87 68
 Fax:  ++387 (33) 21 15 37

 

PRODEKAN ZA MEĐUNARODNU SARADNJI I OSIGURANJE KVALITETA

 Ime: Munir Prof.dr. Munir Talović

 Prezime:

Talović

 Zvanje:

Prof.dr

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina

 E –mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.                 

 Telefon:

 ++387 (33) 66 87 68
 Fax:  ++387 (33) 21 15 37

 

PRODEKAN ZA FINANSIJE

 Ime: Rasim Docent Rasim Lakota

 Prezime:

Lakota

 Zvanje:

Prof.dr

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina

 E –mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.                   

 Telefon:

 ++387 (33) 66 87 68
 Fax:  ++387 (33) 21 15 37

 

PRODEKAN ZA NAUKU

 Ime: Muhamed Prof.dr. Muhamed Tabaković

 Prezime:

Tabaković

 Zvanje:

Prof.dr

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina

 E –mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.             

 Telefon:

 ++387 (33) 66 87 68
 Fax:  ++387 (33) 21 15 37

 

DIREKTOR/RUKOVODILAC INSTITUTA ZA SPORT

 Ime: Erol  Viši asistent Erol Kovačević

 Prezime:

Kovačević

 Zvanje:

Doc.dr

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina

 E –mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.              

 Telefon:

 ++387 (33) 66 87 68
 Fax:  ++387 (33) 21 15 37

 

 

 Ime: Izet Prof.dr Izet Rađo

 Prezime:

Rađo

 Zvanje:

Prof.dr

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina

 E –mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.                     

 Telefon:

 ++387 (33) 66 87 68
 Fax:  ++387 (33) 21 15 37

 

 Ime: Nermin Prof.dr. Nermin Nurković

 Prezime:

Nurković

 Zvanje:

Prof.dr

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina

 E –mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.               

 Telefon:

 ++387 (33) 66 87 68
 Fax:  ++387 (33) 21 15 37

 

 Ime: Ifet Prof.dr. Ifet Mahmutovic

 Prezime:

Mahmutović

 Zvanje:

Prof.dr

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina

 E –mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.           

 Telefon:

 ++387 (33) 66 87 68
 Fax:  ++387 (33) 21 15 37

 

 Ime: Siniša Prof.dr. Siniša Kovač

 Prezime:

Kovač

 Zvanje:

Prof.dr

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina

 E –mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.                    

 Telefon:

 ++387 (33) 66 87 68
 Fax:  ++387 (33) 21 15 37

 

 Ime: Lejla Prof.dr Lejla Šebić

 Prezime:

Šebić

 Zvanje:

Prof.dr

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina

 E –mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.                      

 Telefon:

 ++387 (33) 66 87 68
 Fax:  ++387 (33) 21 15 37

 

 Ime: Husnija Prof.dr. Husnija Kajmović

 Prezime:

Kajmović

 Zvanje:

Prof.dr

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina

 E –mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.               

 Telefon:

 ++387 (33) 66 87 68
 Fax:  ++387 (33) 21 15 37

 

 Ime: Safet Prof.dr. Safet Kapo

 Prezime:

Kapo

 Zvanje:

Prof.dr

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina

 E –mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.                     

 Telefon:

 ++387 (33) 66 87 68
 Fax:  ++387 (33) 21 15 37

 

 Ime: Almir Prof.dr. Almir Mašala

 Prezime:

Mašala

 Zvanje:

Prof.dr

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina

 E –mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.                  

 Telefon:

 ++387 (33) 66 87 68
 Fax:  ++387 (33) 21 15 37

 

 Ime: Mensur  Doc. Mensur Vrcić

 Prezime:

Vrcić

 Zvanje:

Prof.dr

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina

 E –mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.                    

 Telefon:

 ++387 (33) 66 87 68
 Fax:  ++387 (33) 21 15 37

 

 Ime: Elvir Prof.dr. Elvir Kazazović

 Prezime:

Kazazović

 Zvanje:

Prof.dr

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina

 E –mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.              

 Telefon:

 ++387 (33) 66 87 68
 Fax:  ++387 (33) 21 15 37

 

 Ime: Dino  Doc. Dino Mujkić

 Prezime:

Mujkić

 Zvanje:

Prof.dr

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina

 E –mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.                  

 Telefon:

 ++387 (33) 66 87 68
 Fax:  ++387 (33) 21 15 37

 

 Ime: Faris Doc. Faris Rašidagić

 Prezime:

Rašidagić

 Zvanje:

Prof.dr

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina

 E –mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.                

 Telefon:

 ++387 (33) 66 87 68
 Fax:  ++387 (33) 21 15 37

 

 Ime: Izet Doc. Izet Bajramović

 Prezime:

Bajramović

 Zvanje:

Prof.dr

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina

 E –mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.             

 Telefon:

 ++387 (33) 66 87 68
 Fax:  ++387 (33) 21 15 37

 

 Ime: Slavenko Docent Slavenko Likić

 Prezime:

Likić

 Zvanje:

Prof.dr

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina

 E –mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.                      

 Telefon:

 ++387 (33) 66 87 68
 Fax:  ++387 (33) 21 15 37

 

 Ime: Edin  Doc. Edin Mirvić

 Prezime:

Mirvić

 Zvanje:

Prof.dr

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina

 E –mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.                   

 Telefon:

 ++387 (33) 66 87 68
 Fax:  ++387 (33) 21 15 37

 

 Ime: Amel Doc. Amel Mekić

 Prezime:

Mekić

 Zvanje:

Prof.dr

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina

 E –mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.                   

 Telefon:

 ++387 (33) 66 87 68
 Fax:  ++387 (33) 21 15 37

 

 Ime: Dženana

 Prezime:

Imamović - Turković

 Zvanje:

Doc.dr

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina

 E –mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.            

 Telefon:

 ++387 (33) 66 87 68
 Fax:  ++387 (33) 21 15 37

 

 Ime: Damira Prof.dr. Almir Mašala

 Prezime:

Vranešić-Hadžimehmedović

 Zvanje:

Docent

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina

 E –mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 

 Telefon:

 ++387 (33) 66 87 68
 Fax:  ++387 (33) 21 15 37

 

 

PREDSTAVNIK VIŠIH ASISTENATA I ASISTENATA

PREDSTAVNIK VIŠIH ASISTENATA

 Ime: Šemso  

 Prezime:

Ormanović

 Zvanje:

Viši asistent

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina

 E –mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.            

 Telefon:

 ++387 (33) 66 87 68
 Fax:  ++387 (33) 21 15 37

 

ZAMJENSKI PREDSTAVNIK ASISTENATA

 Ime: Nedim  

 Prezime:

Čović

 Zvanje:

Asistent

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina                     

 E –mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.                  

 Telefon:

 ++387 (33) 66 87 68
 Fax:  ++387 (33) 21 15 37

 

 Ime: Denis  

 Prezime:

Čaušević

 Zvanje:

Asistent

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina

 E –mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.              

 Telefon:

 ++387 (33) 66 87 68
 Fax:  ++387 (33) 21 15 37

 

PREDSTAVNICI STUDENATA

PREDSTAVNIK III CIKLUSA STUDIJA

 Ime: Denis  

 Prezime:

Čaušević

 Zvanje:

Asistent

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina

 E –mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.              

 Telefon:

 ++387 (33) 66 87 68
 Fax:  ++387 (33) 21 15 37

 

PREDSTAVNIK II CIKLUSA STUDIJA

 Ime: Dženan  

 Prezime:

Hodžić

 Zvanje:

 

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina                     

 E –mail:

                                                 

 Telefon:

 
 Fax:

PREDSTAVNIK I CIKLUSA STUDIJA

 Ime: Hana  

 Prezime:

Novalija

 Zvanje:

 

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina                     

 E –mail:

            

 Telefon:

 
 Fax:

Mix novosti

Opšte novosti
POSJETA FRANCUSKE AMBASADORICE SPORTA

POSJETA FRANCUSKE AMBASADORICE SPORTA Dana 19. 10. 2021. Fakultet sporta i tjelesnog odgoja je održ

ODLUKA o davaniu saglasnosti

ODLUKA o davaniu saglasnosti za angažman na drugoj visokoškolskoj ustanovi u akademskoj 2021/2022 go

Informacija za studente IV godine (240 ECTS)

Informacija za studente i studentice 4. godine ( 240 ECTS ) Nastava iz predmeta Stres menadžment pr

Jedanaesti Sajam stipendija?

Šta je to Sajam stipendija?To je projekat Službe za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu gdj

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima