Sastav vijeća fakulteta

DEKAN FAKULTETA

 Ime: Haris Doc. Haris Alić

 Prezime:

Alić

 Zvanje:

Prof.dr

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina

 E –mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.                      

 Telefon:

 ++387 (33) 66 87 68
 Fax:  ++387 (33) 21 15 37

 

PRODEKAN ZA NASTAVU

 Ime: Eldin Doc. Eldin MJelšković

 Prezime:

Jelešković

 Zvanje:

Prof.dr

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina

 E –mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.             

 Telefon:

 ++387 (33) 66 87 68
 Fax:  ++387 (33) 21 15 37

 

PRODEKAN ZA MEĐUNARODNU SARADNJI I OSIGURANJE KVALITETA

 Ime: Munir Prof.dr. Munir Talović

 Prezime:

Talović

 Zvanje:

Prof.dr

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina

 E –mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.                 

 Telefon:

 ++387 (33) 66 87 68
 Fax:  ++387 (33) 21 15 37

 

PRODEKAN ZA FINANSIJE

 Ime: Rasim Docent Rasim Lakota

 Prezime:

Lakota

 Zvanje:

Prof.dr

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina

 E –mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.                   

 Telefon:

 ++387 (33) 66 87 68
 Fax:  ++387 (33) 21 15 37

 

PRODEKAN ZA NAUKU

 Ime: Muhamed Prof.dr. Muhamed Tabaković

 Prezime:

Tabaković

 Zvanje:

Prof.dr

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina

 E –mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.             

 Telefon:

 ++387 (33) 66 87 68
 Fax:  ++387 (33) 21 15 37

 

DIREKTOR/RUKOVODILAC INSTITUTA ZA SPORT

 Ime: Erol  Viši asistent Erol Kovačević

 Prezime:

Kovačević

 Zvanje:

Doc.dr

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina

 E –mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.              

 Telefon:

 ++387 (33) 66 87 68
 Fax:  ++387 (33) 21 15 37

 

 

 Ime: Izet Prof.dr Izet Rađo

 Prezime:

Rađo

 Zvanje:

Prof.dr

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina

 E –mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.                     

 Telefon:

 ++387 (33) 66 87 68
 Fax:  ++387 (33) 21 15 37

 

 Ime: Nermin Prof.dr. Nermin Nurković

 Prezime:

Nurković

 Zvanje:

Prof.dr

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina

 E –mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.               

 Telefon:

 ++387 (33) 66 87 68
 Fax:  ++387 (33) 21 15 37

 

 Ime: Ifet Prof.dr. Ifet Mahmutovic

 Prezime:

Mahmutović

 Zvanje:

Prof.dr

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina

 E –mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.           

 Telefon:

 ++387 (33) 66 87 68
 Fax:  ++387 (33) 21 15 37

 

 Ime: Siniša Prof.dr. Siniša Kovač

 Prezime:

Kovač

 Zvanje:

Prof.dr

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina

 E –mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.                    

 Telefon:

 ++387 (33) 66 87 68
 Fax:  ++387 (33) 21 15 37

 

 Ime: Lejla Prof.dr Lejla Šebić

 Prezime:

Šebić

 Zvanje:

Prof.dr

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina

 E –mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.                      

 Telefon:

 ++387 (33) 66 87 68
 Fax:  ++387 (33) 21 15 37

 

 Ime: Husnija Prof.dr. Husnija Kajmović

 Prezime:

Kajmović

 Zvanje:

Prof.dr

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina

 E –mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.               

 Telefon:

 ++387 (33) 66 87 68
 Fax:  ++387 (33) 21 15 37

 

 Ime: Safet Prof.dr. Safet Kapo

 Prezime:

Kapo

 Zvanje:

Prof.dr

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina

 E –mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.                     

 Telefon:

 ++387 (33) 66 87 68
 Fax:  ++387 (33) 21 15 37

 

 Ime: Almir Prof.dr. Almir Mašala

 Prezime:

Mašala

 Zvanje:

Prof.dr

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina

 E –mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.                  

 Telefon:

 ++387 (33) 66 87 68
 Fax:  ++387 (33) 21 15 37

 

 Ime: Mensur  Doc. Mensur Vrcić

 Prezime:

Vrcić

 Zvanje:

Prof.dr

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina

 E –mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.                    

 Telefon:

 ++387 (33) 66 87 68
 Fax:  ++387 (33) 21 15 37

 

 Ime: Elvir Prof.dr. Elvir Kazazović

 Prezime:

Kazazović

 Zvanje:

Prof.dr

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina

 E –mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.              

 Telefon:

 ++387 (33) 66 87 68
 Fax:  ++387 (33) 21 15 37

 

 Ime: Dino  Doc. Dino Mujkić

 Prezime:

Mujkić

 Zvanje:

Prof.dr

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina

 E –mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.                  

 Telefon:

 ++387 (33) 66 87 68
 Fax:  ++387 (33) 21 15 37

 

 Ime: Faris Doc. Faris Rašidagić

 Prezime:

Rašidagić

 Zvanje:

Prof.dr

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina

 E –mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.                

 Telefon:

 ++387 (33) 66 87 68
 Fax:  ++387 (33) 21 15 37

 

 Ime: Izet Doc. Izet Bajramović

 Prezime:

Bajramović

 Zvanje:

Prof.dr

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina

 E –mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.             

 Telefon:

 ++387 (33) 66 87 68
 Fax:  ++387 (33) 21 15 37

 

 Ime: Slavenko Docent Slavenko Likić

 Prezime:

Likić

 Zvanje:

Prof.dr

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina

 E –mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.                      

 Telefon:

 ++387 (33) 66 87 68
 Fax:  ++387 (33) 21 15 37

 

 Ime: Edin  Doc. Edin Mirvić

 Prezime:

Mirvić

 Zvanje:

Prof.dr

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina

 E –mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.                   

 Telefon:

 ++387 (33) 66 87 68
 Fax:  ++387 (33) 21 15 37

 

 Ime: Amel Doc. Amel Mekić

 Prezime:

Mekić

 Zvanje:

Prof.dr

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina

 E –mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.                   

 Telefon:

 ++387 (33) 66 87 68
 Fax:  ++387 (33) 21 15 37

 

 Ime: Dženana

 Prezime:

Imamović - Turković

 Zvanje:

Doc.dr

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina

 E –mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.            

 Telefon:

 ++387 (33) 66 87 68
 Fax:  ++387 (33) 21 15 37

 

 Ime: Damira Prof.dr. Almir Mašala

 Prezime:

Vranešić-Hadžimehmedović

 Zvanje:

Docent

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina

 E –mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 

 Telefon:

 ++387 (33) 66 87 68
 Fax:  ++387 (33) 21 15 37

 

 

PREDSTAVNIK VIŠIH ASISTENATA I ASISTENATA

PREDSTAVNIK VIŠIH ASISTENATA

 Ime: Šemso  

 Prezime:

Ormanović

 Zvanje:

Viši asistent

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina

 E –mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.            

 Telefon:

 ++387 (33) 66 87 68
 Fax:  ++387 (33) 21 15 37

 

ZAMJENSKI PREDSTAVNIK ASISTENATA

 Ime: Nedim  

 Prezime:

Čović

 Zvanje:

Asistent

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina                     

 E –mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.                  

 Telefon:

 ++387 (33) 66 87 68
 Fax:  ++387 (33) 21 15 37

 

PREDSTAVNICI STUDENATA

PREDSTAVNIK III CIKLUSA STUDIJA

 Ime: Denis  

 Prezime:

Čaušević

 Zvanje:

Asistent

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina

 E –mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.              

 Telefon:

 ++387 (33) 66 87 68
 Fax:  ++387 (33) 21 15 37

PREDSTAVNIK II CIKLUSA STUDIJA

 Ime: Dženan  

 Prezime:

Hodžić

 Zvanje:

 

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina                     

 E –mail:

                                                 

 Telefon:

 
 Fax:

PREDSTAVNIK I CIKLUSA STUDIJA

 Ime: Hana  

 Prezime:

Novalija

 Zvanje:

 

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina                     

 E –mail:

            

 Telefon:

 
 Fax:

Mix novosti

Opšte novosti
HUMANITY IN ACTION

  POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA HUMANITY IN ACTION LJETNIM PROGRAMIMA 2020   Humanit

Nordijsko skijanje odgađa se do daljneg

Poštovani studenti, Nordijsko skijanje odgađa se do daljneg, zbog vremenskih uslova. Blagovremeno ć

ODLUKA - TEME ZAVRŠNIH RADOVA

Odluku i kompletan spisak završnih radova možete pogledati ovdje

Izvještaj komisije za izbor nastavnika

PREDMET: IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA ZA IZBOR NASTAVNIKA U ZVANJU VANREDNOG PROFESO

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima