Riječ Dekana

Prof.dr. Safet Kapo 

 

Nikada! Nikada! Nikada! Nikada nemojte odustati.

 Winston Churchill

                                                                                                                                     

 

 

 

Poštovani studenti, kolege, sportisti i prijatelji,

 Sport nije značajan samo za tjelesni razvoj čovjeka, za očuvanje i poboljšanje zdravlja, već i za druga područja razvoja ličnosti i socijalne uključenosti.

 Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu je jedna od najstarijih institucija ove vrste u regiji. Orijentacijom ka izvrsnosti u svim vidovima djelovanja,  zalaganjem nastavnog kadra i jasnom vizijom menadžmenta, Fakultet s pravom nosi epitet lidera u oblasti sportske edukacije i naučno-istraživačkog rada u Bosni i Hercegovini i regiji. Fakultet sporta i tjelesnog odgoja predstavlja skladno razvijen akademski kolektiv, po kadrovskim, materijalnim i programskim resursima i kvalitetima u skladu sa vizijom i misijom.

 Fakultet je posvećen ciljevima koji podrazumijevaju širenje obrazovnih i naučnih iskustava sa posebnim naglaskom na dalji razvoj znanja i sticanje vještina u svim segmentima sportske djelatnosti, koje su društvu i njegovim članovima neophodne za intelektualno i tehnološko prilagođavanje zahtjevima sredine koja je u procesu promjena. Mi cjenimo vrijednosti i unapređujemo stručne i ljudske kvalitete.

 Studijski programi našeg Fakultetasu u potpunosti zasnovani na Bolonjskim principima, te osiguravaju našim studentima za vidnu širinu obrazovanja, potpuni intelektualni razvoj, vrhunske kompetencije i etičke dimenzije naučenog, te ispoljavanje upravljačkih sposobnosti i razvoj kreativnosti i takmičarsko gduha. Ako želite biti izvrsni i humani onda je Fakultetsporta i tjelesnog odgoja pravo rješenje za Vas.

 Na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja se uči kako sport i sportska nauka tjera čovjeka da počne intenzivnije, savjesnije i objektivnije posmatrati i rasčlanjivati sam sebe, svoje pozitivne i negativne osobine i svojstva, i kako počinje vježbanjem, treniranjem i takmičenjem da mijenja svoju ličnost, da savladava neugodnosti i slabosti svog tijela i svoje psihe, da se potpunije, skladnije i sretnije samoostvaruje.

DOBRO DOŠLI!  

Dekan Fakulteta

Prof.dr Safet Kapo

Mix novosti

Opšte novosti
Saglasnost za upis na III ciklus sdudija

Predhodna saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo na raspisivanje Kon

Poziv „Projektni menadžment“

Poziv za prisustvo drugom krugu predavanja na temu „Projektni menadžment“ u sklopu projekta „Jedinst

Prezentacija projekta doktorske disertacije

UNIVERZITET U SARAJEVUFAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA Vijeće III ciklusa studijaSarajevo, 13. 12

Ministar Osmanović u posjeti FASTO-a

Ministar Osmanović posjetio Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu Ministar civ

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima