Nenastavno osoblje

 

STUDENTSKA  SLUŽBA

Šef studentske službe

 Ime: Nizama  

 Prezime:

Gagula

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina

 E –mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.                            

 Telefon:

 ++387 (33) 66 87 68
 Fax:  ++387 (33) 21 15 37

 

Stručni saradnik za II i III ciklus studija

 Ime: Aida  

 Prezime:

Agivić

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina

 E –mail:

aagovicOva adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.                            

 Telefon:

 ++387 (33) 66 87 68
 Fax:  ++387 (33) 21 15 37

 

Viši referent za dodiplomski studij i I ciklus studija

 Ime: Meliha  

 Prezime:

Bećar

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina

 E –mail:

mbecarOva adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.                            

 Telefon:

 ++387 (33) 66 87 68
 Fax:  ++387 (33) 21 15 37

 

BIBLIOTEKA

Stručni saradnik-Bibliotekar

 Ime: Arina  

 Prezime:

Vražalica

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina

 E –mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.                             

 Telefon:

 ++387 (33) 66 87 68
 Fax:  ++387 (33) 21 15 37

 

SLUŽBA ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE

Šef službe za pravne i opće poslove

 Ime: Vedrana  

 Prezime:

Bijedić 

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina

 E –mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.                       

 Telefon:

 ++387 (33) 66 87 68
 Fax:  ++387 (33) 21 15 37

 

Viši referent za administrativnotehničke poslove

 Ime:  

 Prezime:

 

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina

 E –mail:

dekanatOva adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.                              

 Telefon:

 ++387 (33) 66 87 68
 Fax:  ++387 (33) 21 15 37

 

Stručni saradnik – za menadžment paper sistema, administraciju, protokol i arhivu

 Ime:

Ismar

 

 Prezime:

Arnautović

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina

 E –mail:

protokolOva adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.                          

 Telefon:

 ++387 (33) 66 87 68
 Fax:  ++387 (33) 21 15 37

 

SLUŽBA ZA MEĐUNARODNU SARADNJU I (OSIGURANJE KVALITETA)

Stručni saradnik za međunarodnu saradnju i osiguranje kvalitete

 Ime:    

 Prezime:

 

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina

 E –mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.                    

 Telefon:

 ++387 (33) 66 87 68
 Fax:  ++387 (33) 21 15 37

 

Stručni saradnik za informacione tehnologije i audio-vizuelnu opremu

 Ime: Safet  

 Prezime:

Rašinlić

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina

 E –mail:

srasinlicOva adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.                          

 Telefon:

 ++387 (33) 66 87 68
 Fax:  ++387 (33) 21 15 37

 

SLUŽBA RAČUNOVODSTVA

Šef službe zaračunovodstvo i finansije (POC)

 Ime: Dženeta  

 Prezime:

Arnautović 

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina

 E –mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.                          

 Telefon:

 ++387 (33) 66 87 68
 Fax:  ++387 (33) 21 15 37

 

Viši samostalni referent - Ekonom fakulteta

 Ime: Senada   

 Prezime:

Kovačević

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina

 E –mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.                          

 Telefon:

 ++387 (33) 66 87 68
 Fax:  ++387 (33) 21 15 37

 

Stručni saradnik - likvidator-blagajnik

 Ime: Alma  

 Prezime:

Maslić

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina

 E –mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.                          

 Telefon:

 ++387 (33) 66 87 68
 Fax:  ++387 (33) 21 15 37

 

SLUŽBA ZA POMOĆNO - TEHNIČKE POSLOVE

Šef pomoćno - tehničke službe

 Ime: Irfan  

 Prezime:

Ahatović

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina

 E –mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.                        

 Telefon:

 ++387 (33) 66 87 68
 Fax:  ++387 (33) 21 15 37

 

Referent za upravljanje energetskim sistemima fakulteta

 Ime: Dejan  

 Prezime:

Ramljak 

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina

 E –mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.                          

 Telefon:

 ++387 (33) 66 87 68
 Fax:  ++387 (33) 21 15 37

 

Pomoćni radnik - Domar- kotlovničar

 Ime: Evelin   

 Prezime:

Nevaljalović 

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina

 E –mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.                          

 Telefon:

 ++387 (33) 66 87 68
 Fax:  ++387 (33) 21 15 37

 

Referent- recepcioner 

 Ime: Adnan   

 Prezime:

Kazić 

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina

 E –mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.                          

 Telefon:

 ++387 (33) 66 87 68
 Fax:  ++387 (33) 21 15 37

 

 Ime: Elvir   

 Prezime:

Hubijar 

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina

 E –mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.                          

 Telefon:

 ++387 (33) 66 87 68
 Fax:  ++387 (33) 21 15 37

 

 Ime: Omer   

 Prezime:

Karkelja 

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina

 E –mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.                          

 Telefon:

 ++387 (33) 66 87 68
 Fax:  ++387 (33) 21 15 37

 

Stručni saradnik za fitnes i rekviziter u sportskim salama

 Ime: Armin   

 Prezime:

Bukva

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina

 E –mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.                          

 Telefon:

 ++387 (33) 66 87 68
 Fax:  ++387 (33) 21 15 37

 

Pomoćni radnik – Higijeničar

 Ime: Alma  

 Prezime:

Biber

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina

 E –mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.                          

 Telefon:

 ++387 (33) 66 87 68
 Fax:  ++387 (33) 21 15 37

 

 Ime: Anita  

 Prezime:

Husilović

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina

 E –mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.                          

 Telefon:

 ++387 (33) 66 87 68
 Fax:  ++387 (33) 21 15 37

 

 Ime: Abdela  

 Prezime:

Makan

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina

 E –mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.                          

 Telefon:

 ++387 (33) 66 87 68
 Fax:  ++387 (33) 21 15 37

 

 Ime: Selma  

 Prezime:

Palalija

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina

 E –mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.                          

 Telefon:

 ++387 (33) 66 87 68
 Fax:  ++387 (33) 21 15 37

 

 Ime: Temima  

 Prezime:

Martinović

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina

 E –mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.                          

 Telefon:

 ++387 (33) 66 87 68
 Fax:  ++387 (33) 21 15 37

 

Pomoćni radnik - Higijeničar-serviser

 Ime: Hedija  

 Prezime:

Erović

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina

 E –mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.                          

 Telefon:

 ++387 (33) 66 87 68
 Fax:  ++387 (33) 21 15 37

 

Pomoćni radnik

 Ime:    

 Prezime:

 

 Adresa: Patriotske lige 41
 Grad: Sarajevo

 Država:

Bosna i Hercegovina

 E –mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.                          

 Telefon:

 ++387 (33) 66 87 68
 Fax:  ++387 (33) 21 15 37