ODLUKE FASTO

Odluke o davanju saglasnosti za aganžman na drugim visokoškolskim ustanovama za akademsku 2019/2020 možete vidjeti ovdje