Javne nabavke

JAVNE NABAVKE

1.  Odluka o izmjeni plana nabavki     
2.  Izmjena plana javnih nabavki    
3.  Odluka o usvajanju plana javnih nabavki za 2017 godinu       
4.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - ski oprema    
5.   Odluka o utvrđivanju plana javnih nabavki UNSA    
6.   Pravilnik o postupku direktnog sporazuma    
7.   Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - planinarstvo    
8.  Odluka o zaključenju direktnog sporazuma-ves masina    
9.   Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - avio karte    
10.   Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma    

11. 

 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - sitni inventar    
12.   Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Osiguranje    
13.  Poziv za dostavljanje ponuda - Hotelski smještaj   13.07.2017.   
14.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača   19.07.2017.  
 15.   Plan javnih nabavki za 2018. godinu    
 16.   Plan javnih nabavki za 2019. godinu    
17.  Realizacija javne nabavke - Amfiteatar    

18.  Dopuna javnih nabavki I    
19.  Dopuna javnih nabavki II    
 20.   Dopuna javnih nabavki III    
21.  Plan javnih nabavki za 2021 godinu    
22.   Poslovnik o radi komisije za javne nabavke    
 23.   Odluka_01_1072_21    
 24.  Odluka_01_1073_21    
 25.  Odluka_01_1223_21    
 26.  Odluka_01_1226_21    
 27.  Odluka_01_1071_21    
 28.  Odluka_01_1277_21    
 29.  Odluka_01_1278_21    
 30.  Odluka_01_1285_21    
 31.   Odluka_01_1286_21      
 32.   Odluka_01_1287_21      
 33.   Odluka_01_1288_21      
 34.  Odluka_01_1452_21    
 35.  Odluka_01_1453_21    
 36.   Odluka_01_1454_21    
37.  Odluka_01_1512_21    
38.   Odluka_01_1523_21    
39.   Odluka_01_1607_21    
40.   Odluka_01_1876_21    
41.   Odluka_01_1877_21    
42.   Odluka_01_1878_21    
43.   Odluka_01_1909_21    
44.   Odluka_01_1918_21    
45.   Odluka_01_1919_21    
46.   Odluka_01_1910_21      
47.   Odluka_01_3406_21    
48.   Ugovor_01_3069_21    
49.  Odluka_01_3597_21    
50. Odluka_01_3598_21    
51. Odluka_01_3599_21    
52. Odluka_01_3600_21    
53.  Odluka_01_3609_21    
54.  Odluka_01_3669_21    
55.  Odluka_01_3670_21    
56.  Javni poziv - Usavršavanje    
         
         

Mix novosti

Opšte novosti
Erasmus+ International Credit Mobility

Erasmus+ International Credit MobilityAkademska 2021./2022.Poziv za prijaveRok: 7 dana od dana objav

JAVNI OGLAS - Upravni odbor Univerziteta

Javni oglas za izbor i imenovanje šest članova Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu – predstavnik

Javni poziv za pružanje usluga stručnog usavršavanja

Javni poziv za pružanje usluga stručnog usavršavanja možete pogledati ovdje

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima