Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Datum kreiranja 15 Januar 2015

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj dana 9.1.2015. donesena je sljedeća

 

 

O D L U K A

O  izmjeni akademskog kalendara za ljetni smestar 2014/2015. godinu

 

I

 

Prihvata se prijedlog za izmjenu akademskog kalendara za ljetni semestar 2014/2015. godinu kako slijedi:

 

PRIJEDLOG IZMJENE AKADEMSKOG KALENDARA ZA LJETNJI SEMESTAR

2014/2015

FAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA

FEBRUAR 2015

01.02.

 Dan zemaljskog muzeja BiH

02.02.

 SASTANAK KOLEGIJA DEKANA

02.-08.02.

 POPRAVNI ISPITNI ROKOVI ZA PREDMETE ZIMSKOG SEMESTRA

09-23.02.

 Zimski odmor

09.-16.02.

 OVJERA ZIMSKOG I UPIS LJETNOG SEMESTRA

16.-17.02.

 Sjednice grupacija nauka – umjetnosti

19.02.

 Promocija doktora nauka

23.02.

 POČETAK NASTAVE - LJETNOG SEMESTRA STUDIJSKE 2014/15

23.2.- 06.3.

 PRVA I DRUGA RADNA NEDJELJA ZA I i II CIKLUS STUDIJA

23.02.

 ODBRANE DIPLOMSKIH I MASTER RADOVA STUDENATA FASTO

23.02.

 REDOVNA SJEDNICA NNV FAKULTETA SPORTA I TJELESNOG ODGOJA

25.02.

 Redovna sjednica senata UNSA

27.02.

 Tribina u povodu Dana nezavisnosti BiH

MART 2015

01.03.

 Dan nezavisnosti BiH

02.03.

 SASTANAK KOLEGIJA DEKANA

08.03.

 Međunarodni Dan žena

09.03.

 REDOVNA SJEDNICA NNV FAKULTETA SPORTA I TJELESNOG ODGOJA

16.-17.03.

 Sjednice grupacija nauka – umjetnosti

20.03.

 Promocija doktora nauka

21.03.

 Dan poljoprivredno-prehrambenog fakulteta

23.03.

 OKRUGLI STO (nastava i studentska pitanja, menadžment kvalitete, cjeloživotno učenje i dr.)

25.03.

 Redovna sjednica senata UNSA

30.03.

 KOLEGIJ DOKTORSKOG STUDIJA

30.03.

 ODBRANE DIPLOMSKIH I MASTER RADOVA STUDENATA FASTO

APRIL 2015

01.-25.04.

 Aprilski ispitni rok za studente koji ne studiraju u skladu sa bolonjskim principima

03.04.

 Pesah Jevrejski blagdan

05.04.

 Katolički Uskrs

06.04.

 Dan Grada Sarajeva

06.04.

 Dan Pravnog fakulteta

06.04.

 SASTANAK KOLEGIJA DEKANA

12.04.

 Pravoslavni Vaskrs

13.04.

 REDOVNA SJEDNICA NNV FAKULTETA SPORTA I TJELESNOG ODGOJA

15.04.

 DAN FAKULTETA SPORTA I TJELESNOG ODGOJA

13.-24. 04.

 SEDMA I OSMA RADNA NEDJELJA ZA I i II CIKLUS STUDIJA

20.04.

 OKRUGLI STO (nastava i studentska pitanja, menadžment kvalitete, cjeloživotno učenje i dr.)

20.-21.04.

 Sjednice grupacija nauka – umjetnosti

23.04.

 Promocija doktora nauka

U toku mjes

 Sajam UNSA i Univerzitetske knjige

27.04.

 KOLEGIJ DOKTORSKOG STUDIJA

27.04.

 ODBRANE DIPLOMSKIH I MASTER RADOVA STUDENATA FASTO

29.04.

 Redovna sjednica senata UNSA

MAJ 2015

01.-02.05.

 Međunarodni praznik rada – 1. Maj

04.05.

 SASTANAK KOLEGIJA DEKANA

11.05.

 Dan Elektrotehničkog fakulteta

11.05.

 REDOVNA SJEDNICA NNV FAKULTETA SPORTA I TJELESNOG ODGOJA

18.05.

 OKRUGLI STO (nastava i studentska pitanja, menadžment kvalitete, cjeloživotno učenje i dr.)

18.-19.05.

 Sjednice grupacija nauka – umjetnosti

20.05.

 Dan Arhitektonskog fakulteta

 Dan Građevinskog fakulteta

 Dan muzičke akademije

22.05.

 Promocija doktora nauka

22.05.

 ROK ZA PREDAJU RADOVA ZA ČASOPIS HOMOSPORTICUS

23.05.

 Dan Fakulteta političkih nauka

25.05.

 SVJETSKI DAN SPORTA

25.05.

 SJEĆANJE NA RAHMETLI SALKU ĆURIĆA (FASTO)

25.05.

 KOLEGIJ DOKTORSKOG STUDIJA

25.05.

 ODBRANE DIPLOMSKIH I MASTER RADOVA STUDENATA FASTO

27.05.

 Redovna sjednica senata UNSA

29.05.

 Završetak nastave ljetnog semestra studijske 2014/2015. godine

JUNI 2015

01.06.-12.06.

 ČETRNAESTA I PETNAESTA RADNA NEDJELJA ZA I i II CIKLUS STUDIJA

01.06.

 SASTANAK KOLEGIJA DEKANA

05.06.

 IV DAN BORILAČKOG SPORTA – K1 – „SPORT SPAJA LJUDE“ (FASTO)

08.06.

 REDOVNA SJEDNICA NNV FAKULTETA SPORTA I TJELESNOG ODGOJA

09.06.-04.07.

 Junsko-julski ispitni rok za studente koji ne studiraju u skladu sa bolonjskim principima

15.- 26.6.

 ZAVRŠNI ISPITNI ROKOVI ZA PREDMETE LJETNOG  SEMESTRA

14.06.

 Organizovana posjeta nastavnika, saradnika i studenataUNSA Srebrenica u znak sjećanja na žrtve genocida nad Bošnjacima – Univerzitetski marš „Put života“

15.-16.06.

 Sjednice grupacija nauka – umjetnosti

15.06

 Objavljivanje konkursa za upis studenata za upis studenata u I godinu I ciklusa studija na UNSA u akademsku 2015/2016

29.06 - 07.07.

13.07.-15.07

POPRAVNI ISPITNI ROKOVI ZA PREDMETE LJETNOG  SEMESTRA

18.06.

 Promocija doktora nauka

24.06.

 Redovna sjednica senata UNSA

25.06.

 PUBLIKACIJA ČASOPISA HOMOSPORTICUS

JULI 2015

06.-07.07.

 Sjednice grupacija nauka - umjetnosti

06.-10.07.

 Popravni ljetni ispitni rok za studente koji ne studiraju u skladu sa bolonjskim principima

29.06 - 07.07.

 POPRAVNI ISPITNI ROKOVI ZA PREDMETE LJETNOG  SEMESTRA

08.07.

 ODLAZAK STUDENATA I NASTAVNIKA FASTO-a NA „MARŠ MIRA“ SREBRENICA

13.07.-15.07

 POPRAVNI ISPITNI ROKOVI ZA PREDMETE LJETNOG  SEMESTRA

13.07.

 REDOVNA SJEDNICA NNV FAKULTETA SPORTA I TJELESNOG ODGOJA

15.07.

 Redovna sjednica senata UNSA

18.07.

 Ramazanski Bajram

20.07.-03.09.

 Kolektivni godišnji odmor

AUGUST 2015

18.08.

 Dan Veterinarskog fakulteta

25.08.

 Objavljivanje konkursa za upis studenata za upis studenata u I godinu II ciklusa studija na UNSA u akademsku 2015/2016

SEPTEMBAR 2015

01.–11.09.

 JESENJI ISPITNI ROK

01.09

 SASTANAK KOLEGIJA DEKANA

07.09.

 REDOVNA SJEDNICA NNV FAKULTETA SPORTA I TJELESNOG ODGOJA

01.-25.09.

 Septembarsko-oktobarski ispitni rok za studente koji ne studiraju po bolonjskom principu**

04.09.

 Objavljivanje konkursa za upis studenata u I godinu drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademsku 2015/2016. godinu

14.-28.09.

 OVJERA LJETNOG I UPIS ZIMSKOG SEMESTRA

21.-22.09.

 Sjednice grupacija nauka - umjetnosti

16.09.

 Dan Fakulteta za saobraćaj i komunikacije

18.09.

 Promocija doktora nauka

 Dan Fakulteta za Javnu upravu

20.09.

 Dan stomatološkog fakulteta sa klinikama

26.09.

 Biciklijada – „Memorijal Suada Dilberović“

29.09.

 Dan Fakulteta islamskih nauka

30.09.

 Redovna sjednica senata UNSA

30.09.

 Završetak studijske 2014/15 godine

  

II

Na osnovu prijedloga prodekana za nastavu, donesena je odluka kao pod I.

 

DEKAN FAKULTETA

Prof. dr. Nusret Smajlović

 

Mix novosti

Opšte novosti
POSJETA FRANCUSKE AMBASADORICE SPORTA

POSJETA FRANCUSKE AMBASADORICE SPORTA Dana 19. 10. 2021. Fakultet sporta i tjelesnog odgoja je održ

ODLUKA o davaniu saglasnosti

ODLUKA o davaniu saglasnosti za angažman na drugoj visokoškolskoj ustanovi u akademskoj 2021/2022 go

Informacija za studente IV godine (240 ECTS)

Informacija za studente i studentice 4. godine ( 240 ECTS ) Nastava iz predmeta Stres menadžment pr

Jedanaesti Sajam stipendija?

Šta je to Sajam stipendija?To je projekat Službe za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu gdj

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima