Obavijest o popunjenosti upražnjenih mjesta

Datum kreiranja 25 Septembar 2014

Obaviještavamo potencijalne kandidate da je objavljena lista sa preostalima brojem upražnjenih mjesta za upis u prvu godinu prvog ciklusa studijau akademskoj 2014/2015. Kompletno obavještenje pogledajte u nastavku. 

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA

Sarajevo, 24.09.2014.godine

 

 

Na osnovu Konkursa za upis studenata u I godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2014/2015. godini, Odluke Nastavno-naučnog vijeća od 03.09.2014. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj:01-38-2775/14 od 16.07.2014. godine , Fakultet sporta i tjelesnog odgoja objavljuje:

 

OBAVJEŠTENJE

O POPUNI PREOSTALOG BROJA UPRAŽNJENIH MJESTA ZA UPIS U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA U AKADEMSKOJ 2014/2015 GODINI (TREĆI UPISNI ROK)

 

Obavještavaju se svi zainteresirani kandidati da mogu podnijeti prijavu za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2014/2015 godini za preostali broj upražnjenih mjesta i to:

 

 

Smjer

 

Redovni studij –

troškove studija snose sami studenti

Dl studij

Strani državljani

Preostalo upražnjenih mjesta

Preostalo upražnjenih mjesta

Preostalo upražnjenih mjesta

Opći smjer

4

-

4

Smjer menadžment u   sportu

-

26

5

 

Uz prijave na Konkurs za upis u prvu godinu studija kandidat je dužan predati sljedeće dokumente:

 

- zahtjev za upis u kome je tačno naznačen odsjek na koji konkurira,

- originalna svjedočanstva o završenim razredima srednje škole završene u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju odnosno odgovarajuće nostrificirane dokumente za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku nostrifikacije, prilažu se prevedeni i od sudskog tumača ovjereni dokumenti),

- originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi,

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o državljanstvu i

- druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

 

Prijave podnesene poslije utvrđenog roka, kao i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Prijave na konkurs za upis podnose se na protokol fakulteta

PATRIOTSLE LIGE 41, do 29.09.2014. godine (PONEDJELJAK) do 17:00h.

Mix novosti

Opšte novosti
Revidirana konačna rang lista

Kompletnu revidiranu konačnu rang listu možete vidjeti ovdje

Konačna rang lista prijemnog ispita 2019/2020

Kompletnu konačnu rang listu prijemnog ispita možete vidjeti ovdje

Rezultati prijemnog ispita

Kompletnu preliminarnu listu prijemnog ispita možete vidjeti ovdje

Obavijest - Prijemni ispit

Obavijest Pripremna nastava za upis na Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu u

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima