Pojašnjenje studentima MA studija u vezi sa odbranama master radova

Datum kreiranja 05 Septembar 2014

Povodom upita od strane brojnih studenata o rokovima za predaju završnih  radova/Master radova i obavezama u vezi s obnovom godine, studenti se obavještavaju o sljedećem: 

 

 Svi studenti koji su u septembru 2013. godine upisali prvu /drugu godinu Master studija imaju status studenta (redovni, RSF i DL) do 30.09. 2014. godine. Ukoliko do navedenog datuma ne izvrše obaveze predviđene Nastavnim planom i programom (polože ispite i završe Master radove), obavezni su upisati obnovu prve/druge godine Master studija.

 

 Studenti koji su završili Master radove, prošli s mentorima konsultacije, izvršili korekcije prema uputama mentora i od strane mentora dobili odobrenje da mogu predati teze u proceduru, trebaju to učiniti tokom mjeseca septembra (u dogovoru s mentorom), a mentori su obavezni da za septembarske sjednice Nastavno-naučnog vijeća pripreme izvještaje o tim Master radovima.


 Studenti čiji izvještaji budu potvrđeni na septembarskoj sjednici Nastavno-naučnog vijeća, a radovi pozitivno ocijenjeni, pristupit će odbranama Master radova u zakonski propisanim rokovima nakon dobivanja Odluke o prihvatanju teze i zakazivanju javne odbrane.


 Ukoliko izvještaji budu potvrđeni na septembarskoj sjednici NNV-a, a odbrane radova budu zakazane nakon 30.09. 2014. studenti neće imati nikakve finansijske obaveze vezane za obnovu godine (neće plaćati troškove obnove godine).


 Studenti druge godine Master studija koji nisu položili ispite, studenti koji nisu prijavili ili nisu završili rad, te studenti kojima su mentori dali sugestije za korekcije rada, ali te korekcije još nisu uradili, neće moći pristupiti odbranama Master radova do 30.09 2014. Ti studenti imaju obavezu da nakon 30.09.2014. upišu obnovu godine uz izvršenje finansijskih obaveza koje iz toga slijede.

 

 Nakon upisa obnove godine ovi studenti mogu tokom akademske 2014/15 godine izvršiti preostale obaveze na Master studiju (ispiti, predaja i odbrana Master radova) do 30.09.2015 godine.

 

 Molimo studente da detalje o procedurama prijave, izrade i odbrane Master radova precizno pogledaju u Pravilima studiranja drugog ciklusa studija dostupnim na siteu Univerziteta u Sarajevu, odnosno Fakulteta.
 

04.septembar 2014. godine 

Mix novosti

Opšte novosti
Projekti doktorskih disertacija

OBAVJEŠTENJE U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za III ciklus studija na Univerzitetu u Sara

Potpisan sporazum o saradnji KSC Vogošća i FASTO-a

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU KSC VOGOŠĆA I FASTO-a U prostorijama Fakulteta sporta i tjelesn

Konačna rang lista

Konačnu rang listu možete vidjeti ovdje

Prodaja upisnog materijala

Način i mjesto kupovine upisnog materijala za brucoše možete pogledati ovdje

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima