Oktobarski ispitni rokovi

Datum kreiranja 08 Oktobar 2014

Obavještavamo studente po nastavnom planu i programu prije Bolonje da su objavljeni oktobarski ispitni rokovi, te da iste mogu preuzeti ovdje

Mix novosti

Opšte novosti
OBAVJEŠTENJE-PLIVANJE

OBAVJEŠTENJE-PLIVANJE Poštovani studenti,Ovim putem Vas obavještavamo da se I kolokvij (teoretski i

POZIV za učešće na programu edukacije

POZIV za učešće na programu edukacije SAVE - Sport Against Violence and Exclusion 06. – 10.05.201

Obavještenje o prezentaciji prjekta doktorske disertacije

Broj: 02-1462/19Sarajevo, 19.04.2019. godine                                                      

OBAVJEŠTENJE - Licenciranje u sportu

Poštovani studenti, Ovim putem vas obavještavamo da se nastava iza predmata Licenciranje u sportu,

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima