Prezentacija radne verzije doktorske disertacije

Datum kreiranja 18 Decembar 2020

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA
Broj: 02- 4836 /20
Sarajevo, 17.12.2020.

OBAVJEŠTENJE
O ZAKAZIVANJU PREZENTACIJE RADNE VERZIJE
DOKTORSKE DISERTACIJE

U skladu sa članom 41. stav 3. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, mentor zakazuje prezentaciju radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata mr.sci. Abdukić Mirele, pod naslovom „ Efekti programiranih kinezioloških sadržaja i prehrambenih navika na konstituciju tijela kod adolescenata“ za srijedu 23.12.2020. godine u 10,00 sati u Sali za sjednice Fakulteta.

Mix novosti

Opšte novosti
Erasmus+ International Credit Mobility

Erasmus+ International Credit MobilityAkademska 2021./2022.Poziv za prijaveRok: 7 dana od dana objav

JAVNI OGLAS - Upravni odbor Univerziteta

Javni oglas za izbor i imenovanje šest članova Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu – predstavnik

Javni poziv za pružanje usluga stručnog usavršavanja

Javni poziv za pružanje usluga stručnog usavršavanja možete pogledati ovdje

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima