Zana Bujak - Radna (korigovana) verzija doktorske disertacije

Datum kreiranja 21 Novembar 2020

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA

obavještava

U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za III ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu obavještava da se radna (korigovana) verzija projekta doktorske disertacije i Izvještaj Komisije o ocjeni radne (korigovane) verzije doktorske disertacije stavljaju na uvid javnosti.
Kandidat: Bujak Zana, MA
Ustanova u kojoj je kandidat zaposlen: West Wood Club hotela Central

Naziv doktorske disertacije: „Evaluacija strukturalne i organizacijske efikasnosti menadžmenta ljudskih resursa sportskih strukovnih saveza Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine“
Sastav Komisije za pregled:


1. Dr. Eldin Jelešković, vanredni profesor, mentor
2. Dr. Munir Talović, redovni profesor
3. Dr. Almir Mašala, vanredni profesor
4. Dr. Dino Mujkić, vanredni profesor, član
5. Dr. Nusret Smajlović, emeritus redovni profesor, član


Ocjena projekta doktorske disertacije: Pozitivna ocjena
Projekat doktorske disertacije i Izvještaj Komisije ostaju na uvid javnosti 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja i mogu se pregledati u prostorijama studentske službe Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja, Patriotske lige 41., svakim radnim danom od 10 do 12 sati.

Mix novosti

Opšte novosti
Obilježen Dan Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja

Obilježen dan Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Danas je 15. april, Dan Fakulteta sporta i tjeles

Rješenje o naknadi

Rješenje o naknadi za slučaj smrti člana uže porodice možete pogledati ovdje

Radna posjeta ministara Vlade KS

Radna posjeta ministra kulture i sporta KS Samira Avdića MA. i ministra za boračka pitanja KS dr.sci

Zana Bujak - Odbrana doktorske disertacije

UNIVERZITET U SARAJEVUFAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA OBAVJEŠTENJE Zana Bujak, MA student III c

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima