Odbrana doktorske disertacije - Nedim Čović

Datum kreiranja 05 Novembar 2020

FAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA UNIVERZITETA U SARAJEVU
OBAVJEŠTENJE

Čović Nedim, MA student III ciklusa studija- doktorskog studija na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja, branit će doktorsku disertaciju pod naslovom:“ Uticaj programa vježbi motorne kontrole na tjelesnu kompoziciju, posturalni status i motoričke sposobnosti kod mladih sportaša i posturalni status i motoričke sposobnosti kod mladih sportaša“ dana 13.11.2020. godine (petak) na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja, Patriotske lige 41 sa početkom u 14 h.
U slučaju pogoršane epidemiološke situacije, odbrana će biti putem on line platforme (ZOOM) u istom terminu

Mix novosti

Opšte novosti
Prijem u radni odnos - Spiskovi

Obavijest za kandidate kojima je potrebno srednje i visoko obrazovanje možete pogledati ovdje Obavi

Poziv za registraciju za Research Incubator

Poziv za registraciju za Research Incubator program za studente postdiplomskih studija možete otvori

Poslovnik o izmjenama poslovnika o radu

Poslovnik o izmjenama poslovnika o radu komisije za provođenje javnog oglasa/konkursa za prijem u ra

Poslovnik o radu komisije za prijem u radni odnos

Poslovnik o radu komisije za provođenje javnog oglasa/konkursa za prijem u radni odnos možete pogled

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima