Odbrana doktorske disertacije - Nedim Čović

Datum kreiranja 05 Novembar 2020

FAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA UNIVERZITETA U SARAJEVU
OBAVJEŠTENJE

Čović Nedim, MA student III ciklusa studija- doktorskog studija na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja, branit će doktorsku disertaciju pod naslovom:“ Uticaj programa vježbi motorne kontrole na tjelesnu kompoziciju, posturalni status i motoričke sposobnosti kod mladih sportaša i posturalni status i motoričke sposobnosti kod mladih sportaša“ dana 13.11.2020. godine (petak) na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja, Patriotske lige 41 sa početkom u 14 h.
U slučaju pogoršane epidemiološke situacije, odbrana će biti putem on line platforme (ZOOM) u istom terminu

Mix novosti

Opšte novosti
JEDNODNEVNI IZLET NA TREBEVIĆ

JEDNODNEVNI IZLET NA TREBEVIĆVrh Trebevića 1627 mn v U sklopu redovne nastave iz predmeta Planinars

Nove uplatnice budžetskih organizacija

Kompletan izgled i brojeve budžetskih organizacija možete pogledati na linkovima ispod Uplate_I_cik

Erasmus+ Student Mobility

Dragi studenti, U sklopu Erasmus+ programa Mobilnost nastavnika i studenata, potpisan je Među-insti

Obavijest za studente IV godine

- OBAVJEŠTENJE - Poštovani studenti,Ovim putem obavještavamo studente IV godine, da će se nastava i

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima