Ispit iz Psihologije sporta i Psihologije

Datum kreiranja 15 Oktobar 2020

"Molim studente i studentice koji trebaju polagati ispit iz Psihologije sporta (druga studijska godina, Opći smjer)) i Psihologja (smjer Menadžment u sportu) da se jave predmetnom nastavniku prof.dr Jadranki Kolenović-Đapo na mail, 15.10.2020. godine do 16.00 sati, u cilju dogovora sa studentima koji se odnosi na način organiziranja ispita."

Mix novosti

Opšte novosti
Praktična nastava - Grupe - NOVO

Kompletan spisak sa grupama možete pogledati ovdje

Ispit iz Psihologije sporta i Psihologije

"Molim studente i studentice koji trebaju polagati ispit iz Psihologije sporta (druga studijska godi

Praktična nastava - Grupe

Spisak studenata po grupama za izvođenje praktičnog dijela nastave za II godinu možete pogledati ovd

Septembarski ispitni rokovi

Septembarske ispitne rokove 2019/2020 možete pogledati ovdje

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima