Konkurs za upis na III ciklus studija - doktorski studij

Datum kreiranja 13 Oktobar 2020

FAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA UNIVERZITETA U SARAJEVU

Ul.Patriotske lige 41, Sarajevo,

Website: http:/ www.fasto.unsa.ba/

OBAVJEŠTENJE O KONKURSU ZA UPIS STUDENATA NA III (treći) CIKLUS STUDIJA-DOKTORSKI STUDIJ IZ OBLASTI KINEZIOLOGIJE NA FAKULTETU SPORTA I TJELESNOG ODGOJA U AKADEMSKOJ 2020/2021 GODINI

PRODUŽENI ROK Obavještavaju se zainteresovani kandidati da se rok za upis na I godinu III ciklusa studija produžava za 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

Dokumenti se dostavljaju lično na protokol fakulteta (svakim radnim danom od 10,00 do 16,00 sati ili preporučenom poštom na adresu: Univerzitet u Sarajevu, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu, Patriotske lige 41, 71 000 Sarajevo.

Kompletan tekst konkursa možete preuzeti na WEB stranici Fakulteta www.fasto.unsa.ba, web stranici Univerziteta u Sarajevu www.unsa.ba i oglasnoj ploči Fakulteta. Sve dodatne informacije zainteresirani kandidati mogu dobiti u studentskoj službi Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu i na broj telefona: +387 33 668 768

Mix novosti

Opšte novosti
Praktična nastava - Grupe - NOVO

Kompletan spisak sa grupama možete pogledati ovdje

Ispit iz Psihologije sporta i Psihologije

"Molim studente i studentice koji trebaju polagati ispit iz Psihologije sporta (druga studijska godi

Praktična nastava - Grupe

Spisak studenata po grupama za izvođenje praktičnog dijela nastave za II godinu možete pogledati ovd

Septembarski ispitni rokovi

Septembarske ispitne rokove 2019/2020 možete pogledati ovdje

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima