Erasmus+ ZOOM week

Datum kreiranja 06 Oktobar 2020

Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu organizira od 12. do 16. 10. 2020. u periodu 12:00-14:00 sati “Erasmus+ ZOOM week”.

Glavna ideja organizacije “Erasmus+ ZOOM week-a” je otvaranje mogućnosti našim evropskim partnerima da predstave svoju instituciju i ponudu studija te da se uključe u komunikaciju i sesiju pitanja i odgovora putem „posebnih grupnih soba“ u ZOOM-u, dok će studenti i zaposlenici UNSA-e moći ući u sobe i postavljati pitanja.

Svoju prijavu na “Erasmus+ ZOOM week” možete izvršiti putem linka: http://international.unsa.ba/erasmus-zoom-week/

Mix novosti

Opšte novosti
Praktična nastava - Grupe - NOVO

Kompletan spisak sa grupama možete pogledati ovdje

Ispit iz Psihologije sporta i Psihologije

"Molim studente i studentice koji trebaju polagati ispit iz Psihologije sporta (druga studijska godi

Praktična nastava - Grupe

Spisak studenata po grupama za izvođenje praktičnog dijela nastave za II godinu možete pogledati ovd

Septembarski ispitni rokovi

Septembarske ispitne rokove 2019/2020 možete pogledati ovdje

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima