Prodaja upisnog materijala za brucoše

Datum kreiranja 23 Septembar 2020

Poštovani,

 

Obzirom da će se danas objaviti konačne rang liste kandidata koji su stekli uvjete za upis na I godinu I ciklusa studija, integrisanog studija i stručnog studija u drugom konkursnom roku, te da će se upis primljenih kandidata obaviti u periodu od 23.09.2020-01.10.2020. godine, obavještavamo Vas da će se upisni materijal za brucoše moći preuzeti na pisarnici Univerziteta u Sarajevu počevši od sutra (srijeda) - 23.09.2020 u periodu od 09:00-14:00h sa primjerkom uplatnice.

Primjerak uplatnice kao i sve informacije vezane za predaju upisnog materijala objavljene su na web stranici UNSA na sljedećem linku : https://www.unsa.ba/novosti/upis-na-unsa-vazna-obavijest-za-kandidate

 

S poštovanjem,

Mix novosti

Opšte novosti
Praktična nastava - Grupe - NOVO

Kompletan spisak sa grupama možete pogledati ovdje

Ispit iz Psihologije sporta i Psihologije

"Molim studente i studentice koji trebaju polagati ispit iz Psihologije sporta (druga studijska godi

Praktična nastava - Grupe

Spisak studenata po grupama za izvođenje praktičnog dijela nastave za II godinu možete pogledati ovd

Septembarski ispitni rokovi

Septembarske ispitne rokove 2019/2020 možete pogledati ovdje

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima