Rezultati ispita iz kolegija Psihologija

Datum kreiranja 14 Septembar 2020

Rezultati ispita iz nastavnog kolegija Psihologija, smjer Menadžment u sportu.

Ispit su položili:
1208/13 – 94%
1041/13- 70%
DŽ. S. – 55%

Upis ocjena: 14.9.2020.godine u 13.00 sati.

Napomena: Zbog tehničkih problema ispit je umjesto 2.9.2020, u dogovoru sa studentima održan 8.9.2020. godine

Prof.dr Jadranka Kolenović-Đapo

Mix novosti

Opšte novosti
Konačna ranga lista 2021/2022

Konačnu rang listu možete pogledati ovdje

UPIS I Godina

Ugovor o studiranju Ovdje Ugovor za studiranje Ovdje Uplatnice Ovdje

Obavještenje o „staff weeku“ Univerzitet u Leonu

Obavještenje o „staff weeku“ Univerzitet u Leonu, Španija međunarodna razmjena i trening osoblja UNS

UPIS - Važni datumi

Važni datumi vezani za upis u prvu godinu studija u studijskoj 2021/2022. godin PRVI CIKLUS, INTEGR

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima