Obavijest za pripremnu nastavu

Datum kreiranja 07 Septembar 2020

Pripremna nastava za upis na Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2020/2021. godini će biti realizovana u utorak i srijedu,. 08.09.2020. i 09.09. 2020., u terminu od 10:00 do 14:00 sati.
Okupljanje studenata za pripremnu nastavu je ispred zgrade Fakulteta. Na pripremnu nastavu obavezno ponijeti čistu sportsku opremu i identifikacioni dokument. Prilikom ulaza u zgradu fakulteta je obavezno nošenje maske za lice.

Mix novosti

Opšte novosti
Prodaja upisnog materijala za brucoše

Poštovani,   Obzirom da će se danas objaviti konačne rang liste kandidata koji su stekli uvjete za

Preliminarna rang lista II upisni rok

PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA STUDIJSKA 2020/2021. GODIN

Rezultati ispita iz kolegija Psihologija

Rezultati ispita iz nastavnog kolegija Psihologija, smjer Menadžment u sportu. Ispit su položili: 1

Obavijest za pripremnu nastavu

Pripremna nastava za upis na Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu u studijskoj

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima