Rezultati ispita - Psihologija sporta

Datum kreiranja 07 Septembar 2020

REZULTATI ISPITA IZ NASTAVNOG PREDMETA PSIHOLOGIJA SPORTA
(4.9.2020)

broj indeksa

 ostvareni postotak

7563

   66%

7597

   55%

7589

   44%

7594

   68%

V.M.

   73%

7625

   68%

7584

   55%

7616

  67%

7567

  67%

7571

  68%

7612

  63%

7554

  64%

7604

  79%

7560

  79%


NAPOMENA: Studenti/studentice koji su ostvarili 55 posto i više stekli su pravo na upis konačne ocjene. Konačna ocjena predstavlja zbroj svih aktivnosti tokom semestra.
O terminu upisa ocjena studenti/studentice će biti blagovremeno obaviješteni.

Sarajevo, 6.9.2020. Predmetni nastavnik
Prof.dr Jadranka Kolenović-Đapo

Mix novosti

Opšte novosti
Prodaja upisnog materijala za brucoše

Poštovani,   Obzirom da će se danas objaviti konačne rang liste kandidata koji su stekli uvjete za

Preliminarna rang lista II upisni rok

PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA STUDIJSKA 2020/2021. GODIN

Rezultati ispita iz kolegija Psihologija

Rezultati ispita iz nastavnog kolegija Psihologija, smjer Menadžment u sportu. Ispit su položili: 1

Obavijest za pripremnu nastavu

Pripremna nastava za upis na Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu u studijskoj

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima