Rezultati ispita - Psihologija sporta

Datum kreiranja 07 Septembar 2020

REZULTATI ISPITA IZ NASTAVNOG PREDMETA PSIHOLOGIJA SPORTA
(4.9.2020)

broj indeksa

 ostvareni postotak

7563

   66%

7597

   55%

7589

   44%

7594

   68%

V.M.

   73%

7625

   68%

7584

   55%

7616

  67%

7567

  67%

7571

  68%

7612

  63%

7554

  64%

7604

  79%

7560

  79%


NAPOMENA: Studenti/studentice koji su ostvarili 55 posto i više stekli su pravo na upis konačne ocjene. Konačna ocjena predstavlja zbroj svih aktivnosti tokom semestra.
O terminu upisa ocjena studenti/studentice će biti blagovremeno obaviješteni.

Sarajevo, 6.9.2020. Predmetni nastavnik
Prof.dr Jadranka Kolenović-Đapo

Mix novosti

Opšte novosti
Konačna ranga lista 2021/2022

Konačnu rang listu možete pogledati ovdje

UPIS I Godina

Ugovor o studiranju Ovdje Ugovor za studiranje Ovdje Uplatnice Ovdje

Obavještenje o „staff weeku“ Univerzitet u Leonu

Obavještenje o „staff weeku“ Univerzitet u Leonu, Španija međunarodna razmjena i trening osoblja UNS

UPIS - Važni datumi

Važni datumi vezani za upis u prvu godinu studija u studijskoj 2021/2022. godin PRVI CIKLUS, INTEGR

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima