Projekti doktorskih disertacija

Datum kreiranja 28 Juli 2020

OBAVJEŠTENJE

U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za III ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu obavještava da se radna (korigovana) verzija projekta doktorske disertacije i Izvještaj Komisije o ocjeni radne (korigovane) verzije projekta doktorske disertacije stavljaju na uvid javnosti.

1. Kandidat: Nedim Čović, MA, Ustanova u kojoj je kandidat zaposlen: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerzitet u Sarajevu
Naziv doktorske disertacije: „UTICAJ PROGRAMA VJEŽBI MOTORNE KONTROLE NA TJELESNU KOMPOZICIJU, POSTURALNI STATUS I MOTORIČKE SPOSOBNOSTI KOD MLADIH SPORTAŠA“

Sastav Komisije za pregled:
1. Prof.dr. Safet Kapo, predsjednik
2. Prof.dr. Izet Rađo, mentor
3. Prof.dr. Husnija Kajmović, član
4. Prof.dr. Siniša Kovač, član
5. Prof.dr. Erol Kovačević, član
Ocjena projekta disertacije: Pozitivna ocjena

2. Kandidat: Šemso Ormanović, MA, Ustanova u kojoj je kandidat zaposlen: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerzitet u Sarajevu
Naziv doktorske disertacije: „IDENTIFIKACIJA I ANALIZA FAKTORA UPRAVLJANJA KONFLIKTOM I STRESOM KOD REALIZATORA NASTAVE KINEZIOLOŠKIH SADRŽAJA I NASTAVNIKA PREDMETNE NASTAVE“

Sastav Komisije za pregled:
1. Prof.dr. Eldin Jelešković, predsjednik
2. Prof.dr. Munir Talović, mentor
3. Prof.dr. Haris Alić, član
4. Prof.dr. Jadranka Kolenović-Đapo, član
5. Prof.dr. Izet Bajramović, član
Ocjena projekta disertacije: Pozitivna ocjena

Projekti doktorske disertacije i Izvještaji Komisije o ocjeni doktorske disertacije ostaju na uvid javnosti 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja i mogu se pogledati u prostorijama studentske službe Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja. Ulica Patriotske lige 41, svakim radnim danom od 10 do 12 sati

 

Mix novosti

Opšte novosti
Studenti V godine su izveli koreografiju

Studenti V godine su izveli koreografiju modernog plesa uz kontraverznu klasičnu muziku Carmina Bura

Informacija za studente IV godine - 240 ECTS

OBAVJEST ZA STUDENTE IV GODINE 240ECTS - PREDMET STRES MENADŽMENT Nadoknada nastave na predmetu Str

OBAVIJEST-RITMIČKA GIMNASTIKA I PLES

OBAVIJEST-RITMIČKA GIMNASTIKA I PLES (60 ECTS) Poštovani studenti,Obavještavamo Vas da će se prakti

Sportska komunikologija

Univerzitet u Sarajevu Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Godina studija: I (Prva) 240ECTSPredmet: S

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima