Projekti doktorskih disertacija

Datum kreiranja 28 Juli 2020

OBAVJEŠTENJE

U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za III ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu obavještava da se radna (korigovana) verzija projekta doktorske disertacije i Izvještaj Komisije o ocjeni radne (korigovane) verzije projekta doktorske disertacije stavljaju na uvid javnosti.

1. Kandidat: Nedim Čović, MA, Ustanova u kojoj je kandidat zaposlen: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerzitet u Sarajevu
Naziv doktorske disertacije: „UTICAJ PROGRAMA VJEŽBI MOTORNE KONTROLE NA TJELESNU KOMPOZICIJU, POSTURALNI STATUS I MOTORIČKE SPOSOBNOSTI KOD MLADIH SPORTAŠA“

Sastav Komisije za pregled:
1. Prof.dr. Safet Kapo, predsjednik
2. Prof.dr. Izet Rađo, mentor
3. Prof.dr. Husnija Kajmović, član
4. Prof.dr. Siniša Kovač, član
5. Prof.dr. Erol Kovačević, član
Ocjena projekta disertacije: Pozitivna ocjena

2. Kandidat: Šemso Ormanović, MA, Ustanova u kojoj je kandidat zaposlen: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerzitet u Sarajevu
Naziv doktorske disertacije: „IDENTIFIKACIJA I ANALIZA FAKTORA UPRAVLJANJA KONFLIKTOM I STRESOM KOD REALIZATORA NASTAVE KINEZIOLOŠKIH SADRŽAJA I NASTAVNIKA PREDMETNE NASTAVE“

Sastav Komisije za pregled:
1. Prof.dr. Eldin Jelešković, predsjednik
2. Prof.dr. Munir Talović, mentor
3. Prof.dr. Haris Alić, član
4. Prof.dr. Jadranka Kolenović-Đapo, član
5. Prof.dr. Izet Bajramović, član
Ocjena projekta disertacije: Pozitivna ocjena

Projekti doktorske disertacije i Izvještaji Komisije o ocjeni doktorske disertacije ostaju na uvid javnosti 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja i mogu se pogledati u prostorijama studentske službe Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja. Ulica Patriotske lige 41, svakim radnim danom od 10 do 12 sati

 

Mix novosti

Opšte novosti
Projekti doktorskih disertacija

OBAVJEŠTENJE U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za III ciklus studija na Univerzitetu u Sara

Potpisan sporazum o saradnji KSC Vogošća i FASTO-a

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU KSC VOGOŠĆA I FASTO-a U prostorijama Fakulteta sporta i tjelesn

Konačna rang lista

Konačnu rang listu možete vidjeti ovdje

Prodaja upisnog materijala

Način i mjesto kupovine upisnog materijala za brucoše možete pogledati ovdje

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima