Potpisan sporazum o saradnji KSC Vogošća i FASTO-a

Datum kreiranja 23 Juli 2020

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU KSC VOGOŠĆA I FASTO-a

U prostorijama Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja, Univerziteta u Sarajevu , dana 22.07.2020.godine upriličeno je svečano potpisivanje Sporazuma o poslovno-tehničkoj saradnji sa " KSC Vogošća". Činu potpisivanja ovog Sporazuma prisustvovali su članovi kolektiva Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja dekan prof.dr. Haris Alić, prof.dr. Rasim Lakota, prof.dr. i prof.dr. Munir Talović. S druge strane, kao predstavnik „KSC Vogošća“ prisustvovao je direktor ovog centra Elvir Kituša i Mirza Dervišević.

Uvodnu riječ imao je dekan Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja, gdje je iskazao dobrodošlicu i zahvalnost prisutnima, te iskazao da će potpisani Sporazum napraviti dobru bazu za jaču i bolju saradnju između ove dvije institucije. Generalno, važnost saradnje ove dvije institucije će se manifestovati u praksi kroz projektno djelovanje, testiranje, razmjenu kadrova, saradnju, društveno djelovanje i edukaciju.

V.D. direktor JU KSC Vogošća Elvir Kituša je izrazio zadovoljstvo što je FASTO na čelu sa dekanom Alić Harisom prihvatio incijativu koja je danas rezultirala i potpisivanjem sporazuma.
Pored toga, što JU KSC Vogošća raspolaže sa kvalitetnim sportskim resursima i realizuje brojne projekte iz oblasti sporta, ista teži da se još više razvija i proširuje svoje djelovanje, što svakodnevno potvrđuje kroz svoje aktivnosti.

Ovim sporazumom naša ustanova je napravila još jedan iskorak ka unaprijeđenju svog rada i djelovanja, a koje će u konačnici doprinjeti dobrobiti društvene zajednice. Moram naglasiti da se raduejem budućim projektima i aktivnostima koje ćemo u narednom periodu zajednički realizovati", kazao je Kituša.

Saradnja između potpisnica Sporazuma odvijaće se u sljedećim oblicima: projektno djelovanje, testiranje, mjerenje i evaluaciju, planiranje i programiranje specifičnih procesa, razmjenu kadrova, saradnju i društveno djelovanje, edukaciju, neformalnim oblicima edukacije, organizaciju seminara, konferencija i naučno istraživačkih radionica.

Značaj ovog sporazuma je što će obje institucije zasigurno unaprijediti svoje djelovanje i doprinjeti još većem razvoju sportske djelatnosti.

 

Mix novosti

Opšte novosti
Studenti V godine su izveli koreografiju

Studenti V godine su izveli koreografiju modernog plesa uz kontraverznu klasičnu muziku Carmina Bura

Informacija za studente IV godine - 240 ECTS

OBAVJEST ZA STUDENTE IV GODINE 240ECTS - PREDMET STRES MENADŽMENT Nadoknada nastave na predmetu Str

OBAVIJEST-RITMIČKA GIMNASTIKA I PLES

OBAVIJEST-RITMIČKA GIMNASTIKA I PLES (60 ECTS) Poštovani studenti,Obavještavamo Vas da će se prakti

Sportska komunikologija

Univerzitet u Sarajevu Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Godina studija: I (Prva) 240ECTSPredmet: S

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima