OBAVIJEST ZA UPIS

Datum kreiranja 14 Juli 2020

OBAVIJEST ZA UPIS U I GODINU I CIKLUSA STUDIJA


Aplikanti koji su stekli uslov za upis na Fakultet sporta i tjelesnog odgoja dužni su u terminu od 16.07. do 24.07. 2020. godine izvršiti upis i donijeti ogrinalne slijedeće dokumente:
- Diplomu o završenom školovanju
- Svjedočanstvo od I do IV razreda
- Izvod iz matične knjige rođenih
- Uvjerenje o državljanstvu
- Index s upisnim materijalom
- 2 fotografije 4x6 cm

- Isprintati i potpisati ugovor o studiranju koji se nalazi na web stranici fakulteta.
- Izvršiti uplate školarine, biblioteke i informacionog sistema. (žiroračuni su na web stranici)

Napomena: Index i upisni materijal kupuje se na Pravnom fakultetu, ljekarsko uvjerenje u studentskoj poliklinici po zadatom terminu UNSA.

Ugovor - Redovni

Ugovor - Redovni samofinansirajući

Žiro računi

Mix novosti

Opšte novosti
Projekti doktorskih disertacija

OBAVJEŠTENJE U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za III ciklus studija na Univerzitetu u Sara

Potpisan sporazum o saradnji KSC Vogošća i FASTO-a

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU KSC VOGOŠĆA I FASTO-a U prostorijama Fakulteta sporta i tjelesn

Konačna rang lista

Konačnu rang listu možete vidjeti ovdje

Prodaja upisnog materijala

Način i mjesto kupovine upisnog materijala za brucoše možete pogledati ovdje

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima