OBAVJEST STUDENTIMA II GODINE – 240 ECTS

Datum kreiranja 26 Juni 2020

OBAVJEST STUDENTIMA II GODINE – 240 ECTS


Predmet: Fitnes (izborni predmet)
Predmetni nastavnik: prof.dr. Mensur Vrcić
Predmetni saradnik: ass. Ivor Doder, MA.


Poštovani studenti,


Ovim putem vas obavještavam da se termin završnog ispita iz nastavnog predmeta Fitnes pomjera
za srijedu 01.07.2020. godine u 08:00 h (Učionica br. 6).


S poštovanjem,


Predmetni nastavnik
Prof.dr. Mensur Vrcić

Mix novosti

Opšte novosti
Organizacija rada UNSA

Poštovani/e, U prilogu Vam na znanje i postupanje dostavljamo predmetnu informaciju. Kompletan pri

PRIJEMNI ISPIT ZA STUDIJSKU 2020/2021

PRIJEMNI ISPIT ZA STUDIJSKU 2020/2021. godinu(03.07.2020.) Okupljanje studenata ispred Fakulteta je

OBAVIJEST ZA PRIJEMNI ISPIT

OBAVIJEST ZA PRIJEMNI ISPIT Poštovani budući studenti, Prijemni ispit na Fakultetu sporta i tjeles

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima