Obavještavamo studente II godine

Datum kreiranja 25 Juni 2020

Obavještavamo studente II godine prvog ciklusa studija Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja da će realizacija Završnog ispita iz nastavnog predmeta Nogomet biti pomjerena za utorak 30.06.2020. godine i to u 08:15 sati.
Radi nadoknade praktične nastave iz nastavnog predmeta Plivanje koja se održava u petak 26.06.2020. godine u terminu kada je planiran ispit iz Nogometa i nemogućnosti pomjeranja iste jer se realizira na Olimpijskom bazenu Otoka, realizacija ispita iz Nogometa se pomjera za utorak 30.06.2020. godine.

Predmetni nastavnik

Prof.dr Munir Talović

Mix novosti

Opšte novosti
Organizacija rada UNSA

Poštovani/e, U prilogu Vam na znanje i postupanje dostavljamo predmetnu informaciju. Kompletan pri

PRIJEMNI ISPIT ZA STUDIJSKU 2020/2021

PRIJEMNI ISPIT ZA STUDIJSKU 2020/2021. godinu(03.07.2020.) Okupljanje studenata ispred Fakulteta je

OBAVIJEST ZA PRIJEMNI ISPIT

OBAVIJEST ZA PRIJEMNI ISPIT Poštovani budući studenti, Prijemni ispit na Fakultetu sporta i tjeles

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima