Obavještenje za studente Menadžment u sportu

Datum kreiranja 18 Juni 2020

OBAVJEŠTENJE ZA STUDNETE MENADĐMENT U SPORTU 180 ECTS I 120 ECTS

1. Obavještavju se studneti druge godine 180 ECTS da ce se ispit iz PUBLIC RELATIONS U SPORTSKOM MENADŽMENTU održati će se 25.06.2020. godine sa početkom u 16:00 u učionici br 5.
Svi studneti koji nisu iz zdravstvenih razloga u mogućnosti prisustvovat ispitu na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja imati će priliku da u ispitnom treminu putem ZOOM platforme polažu ispit.
Poziv za ispit iz PRa putem ZOOMa
Meeting ID: 762 3323 0777
Password: fasto

2. Obavještavju se studneti prve godine 120 ECTS da ce se ispit SPORTSKOG MARKETINGA održati 25.06.2020. godine sa početkom u 17:30 u učionici br 1.
Svi studneti koji nisu iz zdravstvenih razloga u mogućnosti prisustvovat ispitu na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja imati će priliku da u ispitnom treminu putem ZOOM platforme polažu ispit
Poziv za ispit iz PRa putem ZOOMa
Meeting ID: 726 0526 0938
Password: fasto120

3. Obavještavju se studneti druge godine 120 ECTS da ce se ispit STRUČNE PRAKSE održati 22.06.2020. godine sa početkom u 17:00 u učionici br 5.
Svi studneti koji nisu iz zdravstvenih razloga u mogućnosti prisustvovat ispitu na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja imati će priliku da u ispitnom treminu putem ZOOM platforme polažu ispit
Poziv za ispit iz PRa putem ZOOMa
Meeting ID: 712 0123 8125
Password: fasto120

Mix novosti

Opšte novosti
Organizacija rada UNSA

Poštovani/e, U prilogu Vam na znanje i postupanje dostavljamo predmetnu informaciju. Kompletan pri

PRIJEMNI ISPIT ZA STUDIJSKU 2020/2021

PRIJEMNI ISPIT ZA STUDIJSKU 2020/2021. godinu(03.07.2020.) Okupljanje studenata ispred Fakulteta je

OBAVIJEST ZA PRIJEMNI ISPIT

OBAVIJEST ZA PRIJEMNI ISPIT Poštovani budući studenti, Prijemni ispit na Fakultetu sporta i tjeles

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima