Evaluacija rada nastavnog osoblja

Datum kreiranja 27 Maj 2020

Evaluacija rada nastavnog osoblja i ocjena od strane studenata za ljetni semestar 2019/2020.

U toku 14. radne sedmice planirana je redovna aktivnost koja se odnosi na Evaluaciju rada nastavnog osoblja i ocjenu od strane studenata. Evaluacija rada nastavnika na predmetima iz ljetnog semestra 2019/2020. će biti realizirana prema uputama i dopisu Univerziteta u Sarajevu (101-4875/20) i dostavljenom anketnom upitniku (usvojen 07/08.05.2020 godine na sjednici Univerziteta).
Anketiranje je anonimnog karaktera i odnosi se na period Online nastave. Linkovi online ankete će se proslijediti putem DL MOODLE sistema za svaku godinu posebno na svim smjerovima.
Evaluacija rada nastavnog osoblja kreće od 27.05.2020. godine i trajat će do 02.06.2020. godine.
Dragi studenti, Vaša su nam iskustva dragocjena, te Vas molimo da izdvojite 15-ak minuta i savjesno i iskreno odgovorite na pitanja iz ankete, te iznesete svoje sugestije i prijedloge u dijelu predviđenom za komentare, na čemu Vam se unaprijed zahvaljujemo.

Tim za osiguranje kvalitete

Mix novosti

Opšte novosti
Organizacija rada UNSA

Poštovani/e, U prilogu Vam na znanje i postupanje dostavljamo predmetnu informaciju. Kompletan pri

PRIJEMNI ISPIT ZA STUDIJSKU 2020/2021

PRIJEMNI ISPIT ZA STUDIJSKU 2020/2021. godinu(03.07.2020.) Okupljanje studenata ispred Fakulteta je

OBAVIJEST ZA PRIJEMNI ISPIT

OBAVIJEST ZA PRIJEMNI ISPIT Poštovani budući studenti, Prijemni ispit na Fakultetu sporta i tjeles

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima