Puno radno vrijeme

Datum kreiranja 15 Maj 2020

Poštovani,

U skladu sa uputstvom Rektora Univerziteta u Sarajevu, od ponedjeljka 18.05.2020. godine uspostavlja se puno radno vrijeme na svim fakultetima Univerziteta u Sarajevu.
Šefovi službi zadužuju se da obavijeste zaposlenike iz svojih resora koji nemaju elektronsku postu o uspostavi punog radnog vremena od 18.05.2020. godine. Molim da potvrdite prijem E-maila.
U prilogu Uputstvo Rektora Univerziteta u Sarajevu.

S poštovanjem,

Sekretar fakulteta

Alma Čeljo

Uputstvo Rektora možete pogledati ovdje

Mix novosti

Opšte novosti
Evaluacija rada nastavnog osoblja

Evaluacija rada nastavnog osoblja i ocjena od strane studenata za ljetni semestar 2019/2020. U toku

Puno radno vrijeme

Poštovani, U skladu sa uputstvom Rektora Univerziteta u Sarajevu, od ponedjeljka 18.05.2020. godine

Odluka i plan javnih nabavki

Odluku o usvajanju Plana javnih nabavki možete vidjeti ovdje Plan javnih nabavki možete vidjeti ovd

Anketa za studente

NAČINI NA KOJE STUDENTI UNIVERZITETA U SARAJEVU PROVODE SLOBODNO VRIJEME TOKOM PERIODA OD UVOĐENJA V

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima