Anketa za studente

Datum kreiranja 05 Maj 2020

NAČINI NA KOJE STUDENTI UNIVERZITETA U SARAJEVU PROVODE SLOBODNO VRIJEME TOKOM PERIODA OD UVOĐENJA VANREDNOG STANJA

Poštovani studenti Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja. U cilju sakupljanja podataka za naučni doprinos u objašnjenju različitih načina trošenja slobodnog vremena u vrijeme pandemije corona virusa, molimo vas da popunite ovu anketu, koja ima regionalni karakter.

Hvala unaprijed

Kolegij Dekana FASTO

Link na kojem možete ispuniti anketu:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzY4BPjgckkQUExC0iAGwB-lhO7Vcilj_slOMw0sHc1BE98Q/viewform

Mix novosti

Opšte novosti
Evaluacija rada nastavnog osoblja

Evaluacija rada nastavnog osoblja i ocjena od strane studenata za ljetni semestar 2019/2020. U toku

Puno radno vrijeme

Poštovani, U skladu sa uputstvom Rektora Univerziteta u Sarajevu, od ponedjeljka 18.05.2020. godine

Odluka i plan javnih nabavki

Odluku o usvajanju Plana javnih nabavki možete vidjeti ovdje Plan javnih nabavki možete vidjeti ovd

Anketa za studente

NAČINI NA KOJE STUDENTI UNIVERZITETA U SARAJEVU PROVODE SLOBODNO VRIJEME TOKOM PERIODA OD UVOĐENJA V

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima