OBUSTAVA NASTAVE

Datum kreiranja 12 Mart 2020

Uvaženi nastavnici i saradnici,

U skladu sa preporukama Federalnog kriznog stožera od 11.03.2020. i Zaključaka Senata UNSA, obavještavam vas da se obustavlja realizacija nastave u prostorijama Fakulteta do daljenjeg, odnosno nastava će biti realizovana kroz aktivnosti e-konsultacija/ e-komunikacijom. Detaljnije upute i preporuke ćemo definisati sutra!
Studenti su obavješteni da sutra neće biti nastave na Fakultetu, ali da će dobiti informacije od predmetnih nastavnika o njihovim obavezama prema pojedinim predmetima!
U prilogu vam šaljem Zaključke vanredno održanog Senata UNSA danas u 15h

Hvala na razumjevanju i hvala na pridržavanju uputa!

Prodekan za nastavu

U prilogu možete vidjeti zaključke i preporuke Senata Univerziteta u Sarajevu, ovdje

Mix novosti

Opšte novosti
Evaluacija rada nastavnog osoblja

Evaluacija rada nastavnog osoblja i ocjena od strane studenata za ljetni semestar 2019/2020. U toku

Puno radno vrijeme

Poštovani, U skladu sa uputstvom Rektora Univerziteta u Sarajevu, od ponedjeljka 18.05.2020. godine

Odluka i plan javnih nabavki

Odluku o usvajanju Plana javnih nabavki možete vidjeti ovdje Plan javnih nabavki možete vidjeti ovd

Anketa za studente

NAČINI NA KOJE STUDENTI UNIVERZITETA U SARAJEVU PROVODE SLOBODNO VRIJEME TOKOM PERIODA OD UVOĐENJA V

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima