OBAVJEST STUDENTIMA II GODINE – 240 ECTS

Datum kreiranja 06 Mart 2020

OBAVJEST STUDENTIMA II GODINE – 240 ECTS 

Predmet: Fitnes (izborni predmet)

Predmetni nastavnik: prof.dr. Mensur Vrcić

Predmetni saradnik: ass. Ivor Doder, MA.

 

Poštovani studenti,

 

Ovim putem vas obavještavamo da će se zbog uslova realizacije nastave, praktična nastava iz izbornog predmeta Fitnes realizovati srijedom u dvije grupe i to:

 

Grupa

Satnica

Mjesto

Predmetni nastavnik/saradnik

I grupa

09:15h – 10:45h

Fitnes sala

Dr. Mensur Vrcić. van.prof.

ass. Ivor Doder, MA.

II grupa

11:45h – 13:15h

Fitnes sala

Dr. Mensur Vrcić. van.prof.

ass. Ivor Doder, MA.

 

 

S poštovanjem,

Predmetni nastavnik

Prof.dr. Mensur Vrcić

 

Mix novosti

Opšte novosti
Međunarodni poziv Univerziteta Crne Gore

Međunarodni poziv Univerziteta Crne Gore za prijavu radova na temu ”Sport i fizička aktivnost u izol

RADNO VRIJEME FAKULTETA

Odluku o radnom vremenu Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja, Univerziteta u Sarajevu, možete pogleda

OBUSTAVA NASTAVE

Uvaženi nastavnici i saradnici, U skladu sa preporukama Federalnog kriznog stožera od 11.03.2020. i

Saglasnost - Prof.dr Muhamed Tabaković

Kompletnu odluku o davanju saglasnosti možete vidjeti ovdje

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima