Obavještenje - Menadžment ljudskih resursa

Datum kreiranja 04 Mart 2020

OBAVJEŠTENJE

Poštovani studenti,
Ovim putem vas obavještavamo da će se nastava iz predmeta MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA (teorija) koja je planirana po rasporedu u ponedeljak 09.03.2020.god. održati u Petak 06.03.2020.godine sa početkom u 10:15 do 11:45
Također nastava iz teoretskog dijela predmeta LIDERSTVO I KOMPETENTNOST U SPORTU koja je planirana po rasporedu u utorak 10.03.2020.god. održati u Petak 06.03.2020.godine sa početkom u 12:00 do 14:00.

Napomena* Vježbe iz predmeta Menadžemnt ljudskih resursa održat će se po planiranom rasporedu, po grupama, kod višeg asistenta Šemse Ormanovića, MA.

Predmetni nastavnik
Prof.dr Izet Rađo

Mix novosti

Opšte novosti
Evaluacija rada nastavnog osoblja

Evaluacija rada nastavnog osoblja i ocjena od strane studenata za ljetni semestar 2019/2020. U toku

Puno radno vrijeme

Poštovani, U skladu sa uputstvom Rektora Univerziteta u Sarajevu, od ponedjeljka 18.05.2020. godine

Odluka i plan javnih nabavki

Odluku o usvajanju Plana javnih nabavki možete vidjeti ovdje Plan javnih nabavki možete vidjeti ovd

Anketa za studente

NAČINI NA KOJE STUDENTI UNIVERZITETA U SARAJEVU PROVODE SLOBODNO VRIJEME TOKOM PERIODA OD UVOĐENJA V

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima