OBAVIJEST O PONIŠTENJU KONKURSA

Datum kreiranja 11 Februar 2020

Na osnovu Odluke Vijeća Fakulteta, broj: 01-450/20 od 05.02.2020. godine, Faklultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, ul. Patriotske lige 41, Sarajevo, objavljuje sljedeću:

OBAVIJEST O PONIŠTENJU KONKURSA

Poništava se konkurs za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za nastavne predmete Anatomija čovjeka, Fiziologija sporta i Sportska medicina, raspisanog na osnovu Odluke Vijeća Fakulteta broj: 01-68/20 od 07.01.2020. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-1-27/20 od 29.01.2020. godine, a koji je objavljen u dnevnom listu „Dnevni avaz“ i na web stranici Fakulteta i Univerzitea u Sarajevu, dana 31.01.2020. godine.

Mix novosti

Opšte novosti
Studenti V godine su izveli koreografiju

Studenti V godine su izveli koreografiju modernog plesa uz kontraverznu klasičnu muziku Carmina Bura

Informacija za studente IV godine - 240 ECTS

OBAVJEST ZA STUDENTE IV GODINE 240ECTS - PREDMET STRES MENADŽMENT Nadoknada nastave na predmetu Str

OBAVIJEST-RITMIČKA GIMNASTIKA I PLES

OBAVIJEST-RITMIČKA GIMNASTIKA I PLES (60 ECTS) Poštovani studenti,Obavještavamo Vas da će se prakti

Sportska komunikologija

Univerzitet u Sarajevu Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Godina studija: I (Prva) 240ECTSPredmet: S

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima