Izvještaj komisije za izbor nastavnika

Datum kreiranja 14 Januar 2020

PREDMET: IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA ZA IZBOR NASTAVNIKA U ZVANJU VANREDNOG PROFESORA (PUNO RADNO VRIJEME) NA NASTAVNU OBLAST TRANSFORMACIONI PROCESI U SPORTU (1 IZVRŠILAC)

 

PODACI O KONKURSU I KOMISIJI


Na osnovu konkursa objavljenog na web stranici fakulteta, a prema Zakonu o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), odredaba Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vijeća Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja br: 01-4146/19 od 09.10.2019. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti na raspisivanje konkursa za izbor akademskog osoblja, broj: 01-32-114/19 od 30.10.2019. godine - 1 izvršilac – nastavnik u zvanju vanrednog profesora, puno radno vrijeme, Vijeće Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, odlukom broj: 01-5373/19 od 26.12.2019 godine imenovalo je Komisiju za utvrđivanje prijedloga za izbor nastavnika u zvanju vanrednog profesora na nastavnu oblast „Transformacioni procesi u sportu“, u sastavu:

Kompletan izvještaj možete vidjeti ovdje

Mix novosti

Opšte novosti
PRIJEMNI ISPIT ZA STUDIJSKU 2020/2021

PRIJEMNI ISPIT ZA STUDIJSKU 2020/2021. godinu(03.07.2020.) Okupljanje studenata ispred Fakulteta je

OBAVIJEST ZA PRIJEMNI ISPIT

OBAVIJEST ZA PRIJEMNI ISPIT Poštovani budući studenti, Prijemni ispit na Fakultetu sporta i tjeles

Obavijest za prijemni ispit

Obavijest za prijemni ispit. Prijemni ispit će se održati u petak 03.07. 2020. godine sa početkom u

Obavijest za pripremu nastavu

Obavijest za pripremu nastavu. Pripremna nastava za upis na Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univ

Studentske novosti
Izmejna akadenskog kalendara za ljetni semestar

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj da

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija

Na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i konkursa zaprijem kandidata za upis u I godinu

Odobrena obnova II godine studija

Obavještavamo studente da je na osnovu člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na sjednici Nastav

Rokovi Januar 2015

Obavještavamo studente da su objavljeni januarski ispitni rokovi po nastavnim planovima i porcesima